Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.M. van der Galiën

Zwarte Havik's grote jachtbuit, druk 1, 87 blz.
prijs f 1,40; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een Indiaanse jongen geleidt een pioniersfamilie van het Amerikaanse Westen veilig door het gevaar van vijandige Indiaanse stammen, redt hen van een overval en wordt bevriend met de blanken. Strekking: Een duidelijke strekking is niet te vinden in dit boek. Beter is het navolgende: de eerste aarzelende pogingen van de zending het Christendom te verbreiden onder de Roodhuiden. Maar het is moeilijk precies aan te geven waar de strekking ligt van dit boek. Een boek, dat zelfs volwassenen aan het denken zet, door de argeloze manier waarop wordt verteld.
Conclusie: Dit boek is bijzonder knap gecomponeerd. We moeten deze schrijver in het oog houden. Hij schrijft weergaloos boeiend. Een rake typering is b.v. de angst voor de boze geesten der Indianen, die hen in de ban houdt. Het moge dan wezen dat het typisch christelijke in dit boek ietwat aarzelend naar voren komt, een intelligent kind zal zonder meer aanvoelen de onvrede der heidenen en de rustige vrede der blanken. Het religieuze is hier niet "akelig vroom" opgelegd. De schrijver heeft het verhaal zelf doorvoeld. Het is aan alles te merken. Het christelijke is er veel meer indirect in, dan zo direct, en zal daarom veel treffender werken.
Eindoordeel: zeer warm aanbevolen voor hogere klassen en intelligente, gevoelige kinderen. Een sterk boek!
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
S.M. van der Galiën

Zwarte Havik's grote jachtbuit, druk 1, 87 blz.
Vervolgens een Indianenverhaal van S.M. v.d. Galiën: Zwarte Havik's grote jachtbuit. Twee pioniers trekken met hun gezin in huifkarren over de wijde prairie op zoek naar vruchtbaar land. Zij bevinden zich in het gebied der Pawnee-Indianen, die vrede gesloten hebben met de blanken. Maar de Sioux zijn hun jachtgronden binnengevallen, en het zou met de pioniers vreselijk afgelopen zijn, als niet de Pawnee-jongen Zwarte Havik, aangetrokken door de kleur, maar ook door de godsdienst van zijn blanke vriend Bob, tussenbeide was gekomen. Een goed boek. (geb. f 1,40)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.