Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLine Elpénor

Zij deed wat zij kon, druk 1, 16 blz.
Verhaal van een arm kind, dat vrijwillig op zich nam te collecteeren voor een nieuw kerkgebouw, echter bij ieder tevergeefs kwam en op den tocht naar huis verongelukte. Men vond haar in het bezit van den haar door den predikant gegeven spaarpot, waarin ze haar eigen kleine bezitting geofferd had. Haar goede voorbeeld wekt ten slotte de leden der gemeente op allen mede te werken, tengevolge waarvan spoedig een nieuw bedehuis verrijst. Eene opwekking aan meisjes vanaf 8 jaar om te doen wat zij kunnen, in den dienst van het Koninkrijk Gods. 16 pagina's met titelvignet en gekleurde plaat; prijs f 0.121/2. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1937