Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Twee vriendinnetjes , druk 1, 48 blz.
»Een verhaal voor kleine meisjes,« zegt de ondertitel zeer terecht. 't Is de geschiedenis van twee vriendinnetjes, het eene, het arme uit het Christelijk gezin, en het andere het rijke, uit een milieu waar men met God of Godsdienst niet rekent. Het behoeftige gezin wordt ten zegen voor het andere. Een prettig, goed geschreven boekje. 't Kindergedoe is verdienstelijk geteekend. Een boekje, dat door 7-10-jarige meisjes met genoegen gelezen zal worden. 't Is niet over hun leven, 't is uit hun leven geschreven. Bijzonder goed is de scène, waarin het eene kind, verpleegde in 't ziekenhuis, haar moeder wacht, die maar niet komt. Jammer is, dat 't geestelijk element psychologisch zwak is. Voor Evangelisatie is het pasklaar gemaakt. Misschien kan het als zoodanig zijn nut doen; maar bijzonder levend is het niet. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918