Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Bokma

Zij was zo blij!, druk 1, 61 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Elskes moeder is gestorven, van haar vader weet ze niet, De Voogdijraad besteedt Elske uit bij een boer. Eerst zijn de boer en zijn vrouw niet zo aardig, de boerin verdenkt haar zelfs van diefstal, maar Elske bidt vlijtig en dan nemen de boer en zijn vrouw haar als hun kind aan. En als Elske dan naar het Kerstfeest is geweest, is de Heere Jezus haar Zaligmaker.
Conclusie: Vrij oppervlakkig, eenvoudig verhaal, dat helaas tekortschiet in beschrijving van het zondebesef. Een verhaal, geschreven door iemand, die blijkbaar met alle geweld boekjes schrijven wil. De schrijver voert twee personen op, die even plotseling verdwijnen, als ze gekomen zijn en waarvan men niets meer leest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
T. Bokma

Zij was zo blij!, druk 1, 61 blz.
Als Elske's moeder overlijdt - zo vertelt T. Bokma in Zij was zo blij - blijft het kind alleen achter, want vader is na de oorlog niet teruggekeerd. Elske wordt nu door boer Zandman en zijn vrouw als pleegkind opgenomen. Het geheel is gevoelig, misschien wat té gevoelig geschreven en het protestantse karakter komt wel zeer nadrukkelijk tot uiting (bijv. in de gebedsformulieren). Voor protestantse meisjes zeer aan te bevelen, evenals trouwens: Mineke durft wel!, door N.M. Schouten. Het parmantig brutaaltje Mineke, dochtertje van de dominee, slaagt er in haar zieke vriendinnetje Leni bij het feest van de Zondagsschool te halen, dank zij de auto van de baron. En de baron woont voor het eerst van zijn leven een kerstviering in de kerk bij.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.