Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.A. van Dalen

Uit de duisternis tot het licht, druk 1, 268 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. verhaal. Geschikt voor oud en jong boven de 14 jaar. Omvang 268 bladz. Geïllustreerd. Gebonden f1.90. Korte
Inhoud: Moeilet, een jonge man op 't eiland Alor, waar de schrijver hulpprediker is, begint door smartelijke ervaringen te twijfelen aan de macht der goden en geesten en aan de eerlijkheid van Asadama den tooverpriester. Hij begint te vermoeden het bestaan van een almachtig Opperwezen. Door de wraak van den tooverpriester is hij gedwongen te vluchten, door vergif tracht deze een paar malen hem uit den weg te ruimen en Moeilet ontdekt dat. Hij weet te ontkomen en komt in een kampong ver van de zijne, waar hij gastvrijheid vindt. Moeilijk onderwerpt hij zich hier aan de macht der geesten, die alles beheerschen. Een jaar later vlucht hij weer voor zijn ouden vijand en komt aan een kustplaats, Lerabaing. Daar wordt hij nu weldra Mohammedaan, van een ernstig zoeker van God wordt het nu een zich willoos overgeven aan Allah. Na een ongelukkigen krijgstocht vestigt Moeilet zich op de kustplaats Poereman en wordt handelaar. Het gaat hem goed. Hij trouwt. Maar als een goeroe te Poereman zich vestigt en het Evangelie verkondigt, gevoelt hij, dat hij iets mist. Zijn rijkdom gaat door brand verloren en de goeroe helpt hem. Dan komt een jarenlange innerlijke worsteling tegen het Evangelie tot hij in Aug. 1922 zich overgeeft en om den doop vraagt. Nu wordt zijn leven anders. Inmiddels is het Evangelie ook bekend geworden in zijn geboorteplaats en verovert stap voor stap het terrein van het Heidendom. De bevolking vraagt aan den Pandita om de tempels en beelden op te ruimen. De tooverpriester hinkt op twee gedachten en onderwerpt met het dorpshoofd den zendeling aan een vergifproef, die deze door de bijzondere bewaring Gods doorstaat. Dan is er de triomf. Kort daarna ontmoet Moeilet zijn oude moeder en den tooverpriester, nu beiden Christen.
Beoordeeling: Een ontroerend boek, mooi van stijl, spannend van gebeuren, maar bovenal ontroerend om Gods groote daden. Hier is de heerlijkheid van het komende Godsrijk. Hartelijk aanbevolen. In geen enkele Mulo-bibliotheek ontbreke dit boek! v. d. H. v. G.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930