Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Toen.... kwam er een olifant , druk 3, 175 blz.
Jo Kalmijn-Spierenburg is de schrijfster van Toen... kwam er een olifant, een vertelboek met 60 verhaaltjes voor verschillende jaargetijden en feestdagen, gevolgd door een vijftiental toneelstukjes en stukjes voor de poppenkast, bijna alle handelend over kabouters, dieren, natuurkrachten, bloemen en kinderen. Het zijn verhaaltjes zonder problematiek, vaak zelfs amper tot een pointe komend. Dit genre korte vertelsels ligt de kleuters wel, mits men ze weet voor te dragen. De toneeltjes gaan qua niveau wel boven deze leeftijd uit, evenals vele moeilijke woorden. Waar de vertellingen aansluiten bij godsdienstige feesten, draagt het boek een protestants karakter, zonder dat dit bezwaren oplevert voor gebruik in katholiek milieu. Niet geweldig, maar wel bruikbaar. (geb. f 6,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.