Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Tipstra

Twee helden, druk 1, 72 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een boekje, beschrijvend het leven der Friesche boerenjongens, geeft een aardige blik in 't gewone dagelijksche schoolleven. Hun spelen, hun vechten, hun gewoonten op St. Maarten, als ze zingend bij avond langs de boerenhoeven trekken, is aardig beschreven. Bouke Aalders, een echte, eerlijk jongen en Piet Hoogland, een echte plaaggeest en daarbij een echte deugniet, zijn de hoofdpersonen. Bouke heeft een medelijdend, goed hart. Dit komt uit, als ze eens een aangeschoten vogel hebben gevangen. Piet Hoogland wil dezen vogel martelen. Bouke is het daarmee niet eens. Maar later, als Piet Hoogland den ongelukkigen Bertus plaagt en sart en deze door Piets plagerijen in het water raakt, is Bouke het, die Bertus redt. Piet Hoogland ziet eindelijk in, dat hij verkeerd heeft gedaan. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is goed voor onze groote leerlingen. Het doet hun zien, dat flinkheid niet zit in het gemeene en slechte. Bouke's gedrag en optreden doet sympathiek aan; dat van Piet stoot af, ja wekt minachting. In Bouke hebben onze jongens een navolgenswaardig voorbeeld. Het godsdienstige element is niet wat we wenschen. Het woord Heer wordt inplaats van Heere gebruikt op blz. 67.
Conclusie:. Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
D. Tipstra

Twee helden, druk 1, 72 blz.
G.K.C.O. 3 t.d.t. 35 cent. Een hoekje vol plagerij-verhalen, bedoeld, om de jeugd tegen de plagerij te waarschuwen. Degenen, die geregeld "jachin's" Boekbeoordeeling raadplegen, weten wel, hoe wij over dit genre denken. Vroeger qualificeerden we deze groep wel eens als "cursus in kwajongensstreken". Dit verhaal vertelt van twee helden, een echten en een anderen tusschen aanhalingsteekens. De laatste is de plager. Er wordt in dit boekje wel gebeden en gedankt, maar het godsdienstig gehalte is zwak. Het wijst niet genoeg op Christus. Dat is jammer, omdat het goed verteld is. We moeten de uitdeeling van "Twee Helden" ontraden. Het schiet zijn doel voorbij.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1937