Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

Uit 's lands historieblaên, druk 1, 256 blz.
"Uit 's Lands Historieblaen" door L. Janse
Dit behandelt in dichtvorm de geheie vaderlandse geschiedenis, vanaf de vroegste tijden tot heden.,br>Fraaie illustraties verhogen de waarde ervan. Voor verenigingen een prachthandleiding bij die Vaderlandse geschiedenis.
Bij uitstek geschikt voor onze jongens in Indie.
Tevens is er bijgevoegd:
Jubeljaar der Lage Landen 1898-1948
46 Hoofdstukken. 200 bladz.
Prijs ingen. f3,75; gebonden f 4,50.

Hieronder volgen enige recensies:
"EILANDEN-NIEUWS".
"Wij weten niet dat ooit de gehele Vaderlandse geschiedenis berijmd is geworden, op dat punt is het boek wel een unicum.
In de wit-marge zijn de jaartallen aangegeven, en de voornaamste zaken zijn vetgedrukt.
Op de scholen kan dit boek veel gemak geven bij 't leren der jaartallen. De jeugd kan het zich gemakkelijk inprenten.
Wij bevelen het zeer aan."Met zeer veel genoegen lazen wij het boek door. Als geschenk aan onze jongens en meisjes zeer geschikt, en daarom van harte aanbevolen. RED.
"TOT DE WET EN DE GETUIGENIS".
Door alles heen lezen wij wat God voor Nederland was en is, waarschuwend wordt de vinger opgeheven over de zonde van land en volk. H.
"ONS KERKBLAD".
Het is een boek dat zijn waarde behoudt. V.

U kunt dit boek bestellen bij uw boekhandel, agent of rechtstreeks bij: A. M. Zeeman, Boekhandel, Monster (Z.-H.) Rijnweg 92 Giro 496509
Omschrijving inhoud in boek