Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Veren

Udo's eerste kostschooljaar, druk 1, 92 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 10 t.d.t. Udo Versteeg, een eenig dokterszoontje uit Dennendam, gaat met Bart van Beusekom, een notariszoontje uit hetzelfde dorp, naar een kostschool te Utrecht. Daar wordt Udo vriendje met een Indischen jongen, Daan van Dijk, die moederloos is. De vriendschap met den snoep-lustigen Bart brokkelt af. Bart steelt nu eerst een kwartje en daarna een gulden van Udo. Dit komt later uit. Bart wordt ontdekt aan zijn verkeerdheid en betert zich. Dit is helaas een boek, zooals we ze niet moeten hebben en dus niet kunnen gebruiken. De inhoud deugt evenmin als de titel. 't Gaat over enkele voorvalletjes uit het eerste kostschooljaar. Zulk een boek past, als de inhoud overigens goed is, slechts in de handen van weinigen. De sfeer en de entourage van het kostschoolleven is te vreemd voor verreweg de meesten, al wordt die, gelijk hier, wel goed weergegeven. Maar de inhoud is voor ons absoluut contrabande. Het godsdienstig gehalte is zeer zwak. Een Kerstboom is een voornaam hoofdpunt. En daarbij een Kerstlegende!! De betering van den plaaggeest-dief is ook al zoo raar. We kunnen ons van verdere detail-critiek gerust onthouden, omdat in dit boek niets voorkomt van het werk Gods door den Heiligen Geest. We achten dit verhaal voor onze Zondagsscholen totaal ongeschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1940