Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Zijn wens, druk 1, 61 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gerke zou zoo graag meester willen worden, net als de zoon van een rijken boer, waar zijn vader werkt. Maar Gerke's ouders zijn arm. Gerke is er heelemaal vol van. Hij spaart het geld al bij elkaar met het zoeken van eieren. Daar beleeft hij allerlei avonturen mee. Ze zoeken zelfs een keer in verboden tijd. Maar de politie, die toen juist daar surveilleerde, had hen niet gesnapt. Toch een spannend avontuur. Maar Gerke wilde per slot geen eieren er van hebben. Want op geld, dat zij zoo verdienden, kon geen zegen rusten. Hij heeft ook bij den boer gewerkt voor een paar kwartjes, maar dat deed hij toch niet graag. Hij wilde zoo graag meester worden. Hij mocht op school meester ook wel helpen. Dan kreeg hij weer een boekje, dat Gerke in het kastje van zijn grootvader bij de andere zette. Hij hoopte er zoo op om zijn doel te bereiken. Maar hij vreesde. Eindelijk valt de beslissing, als Gerke van school moet. Het kan onmogelijk, want zijn ouders kunnen het niet betalen. Wat een bittere teleurstelling. Gerke wordt boos op zijn ouders, ja op wie al niet meer. Zelfs ook op God. Daar schrikt hij van. Dan leert hij onder God te buigen, die bepaalt, wat wij worden zullen in het leven. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje met groote opvoedkundige waarde. Het leven is vol teleurstellingen. Dat moeten ook de kinderen weten, opdat zij het leeren zullen onder God te buigen en in Hem alleen de kracht en de troost te zoeken. Het is een spannend verhaal. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Zijn wens, druk 2, 60 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 6 t.d.t. Gerke, een jongen van een boerenarbeider, wil graag „meester" worden. Hij zoekt, om wat te verdienen en te sparen, kievitseieren. Maar dat gaat niet voorspoedig. Z'n schoolkameraad, Albert, mag wel leeren, zijn ouders kunnen het betalen! Toch wil Gerke alles inspannen, om z'n wensch vervuld te krijgen. Van Grootvader krijgt hij een oud boekenkastje: daar bewaart Gerke wat boeken en atlassen in. Hij mag een reisje meevaren (als het eierzoeken reeds verboden is!) en raapt dan toch nog wat eieren! Maar z'n geweten plaagt hem en hij wil ten slotte de eieren niet hebben. 't Wordt een geduchte strijd voor hem: die Albert wèl, hij niet! Ten slotte komt de ontknooping: hij kan niet gaan leeren, maar moet voor z'n ouders wat gaan verdienen. Hij moet boerenknecht worden. Dat valt vreeselijk tegen, doch „plicht gaat vóór genoegen". En moeder houdt hem vóór, dat hier Gods weg anders is dan Gerkes wensch. Hij moet ook eens zien op Ruurd, een anderen schoolkameraad, die geheel verlamd is en nooit meer zal kunnen loopen. Onze wenschen zijn ondergeschikt! Gods beleid over ons leven en Zijn bestuur wijzen ons den weg, dien we gaan moeten. En in dien weg alleen is de ware zegen, door zelfverloochening. De strekking van dit boekje en de uitwerking van dit thema zijn zeer goed, zoodat we het gerust kunnen aanbevelen ook voor onzen Evangelisatiearbeid.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. Hoogeveen

Zijn wens, druk 2, 60 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gerke zou zoo graag meester willen worden, net als de zoonn van een rijken boer, waar zijn vader werkt. Maar Gerke's ouders zijn arm. Gerke is er heelemaal vol van. Hij spaart het geld al bij elkaar met het zoeken van eieren. Daar beleeft hij allerlei avonturen mee. Ze zoeken zelfs een keer in verboden tijd. Maar de politie, die toen juist daar surveilleerde, had hen niet, gesnapt. Toch een spannend avontuur. Maar Gerke wilde per slot geen eieren er van hebben. Want op geld, dat zij zoo verdienden, kon geen zegen rusten. Hij heeft ook bij den boer gewerkt voor een paar kwartjes, maar dat deed hij toch niet graag. Hij wilde zoo graag meester worden. Hij mocht op school meester ook wel helpen. Dan kreeg hij weer een boekje, dat Gerke in het kastje van zijn grootvader bij de andere zette. Hij hoopte er zoo op om zijn doel te bereiken. Maar hij vreesde. Eindelijk valt de beslissing, als Gerke van school moet. Het kan onmogelijk, want zijn ouders kunnen het niet betalen. Wat een bittere teleurstelling. Gerke wordt boos op zijn ouders, ja op wie al niet meer. Zelfs cok op God. Daar schrikt hij van. Dan leert hij onder God te buigen, die bepaalt wat wij worden zullen in het leven. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje met groote opvoedkundige waarde. Het leven is vol teleurstellingen. Dat moeten ook de kinderen weten, opdat zij het leeren zullen onder God te buigen en in Hem alleen de kracht enm de troost te zoeken. Het is een spannend verhaal. Nieuwe spelling. Conclusies warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Zijn wens, druk 3, 60 blz.
G.K.C.B. 6 t.d.t. Gerke, een jongen van een boerenarbeider, wil graag "meester" worden. Maar dat gaat niet voorspoedig. Z'n schoolkameraad, Albert, mag wel leeren, z'n ouders kunnen het betalen! 't Wordt een geduchte strijd voor hem: die Albert wèl, hij niet! Ten slotte komt de ontknooping: hij kan niet gaan leeren, maar moet voor z'n ouders wat gaan verdienen. Hij moet boerenknecht worden. Dat valt vreeselijk tegen, doch „plicht gaat vóór genoegen". En moeder houdt hem vóór, dat hier Gods weg anders is dan Gerkes wensch. Hij moet ook eens zien op Ruurd, een anderen schoolkameraad, die geheel verlamd is en nooit meer zal kunnen loopen. Onze wenschen zijn ondergeschikt! Gods beleid over ons leven en Zijn bestuur wijzen ons den weg, dien we gaan moeten. En in dien weg alleen is de ware zegen, door zelfverloochening. De strekking van dit boekje en de uitwerking van dit thema zijn zeer goed, zoodat we het, gerust kunnen aanbevelen ook voor onzen Evangelisatiearbeid.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

H. Hoogeveen

Zijn wens, druk 4, 55 blz.
prijs 70 ct; in slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: De wens van Gerke is onderwijzer worden. Deze studie kan echter niet worden betaald. Daarom geld verdienen. Gerke helpt de boer, waar zijn vader werkt. Hij gaat ook eieren zoeken. Staat eens grote angst uit als twee veldwachters de boot nazoeken, omdat het verboden tijd voor eierenzoeken is, Gerke wordt boerenknechtje. Strekking: God bepaalt wat we zullen worden in dit leven.
Conclusie: Goed geschreven boek, dat er zeker in wil bij de jongens. Hier wordt aangetoond de zonde van oneerlijkheid.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.