Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise Femmina

Uit het schoolleven van Hendrik Sluiters, druk 1, 62 blz.
Ook dit verhaal verplaatst ons in een schoolomgeving. Hendrik Sluiters, zoontje van een weduwe, wier man bij een ongeval het leven liet, wil met zijn kameraden den klasse-onderwijzer op diens verjaardag een cadeautje geven. Hendriks moeder kan maar een dubbeltje daarvoor afzonderen, doch de dominee uit het dorp, waar ze vroeger woonden, doet er negentig cent bij. Uit het gemeenschappelijk potje wordt een gulden gestolen en de verdenking valt op Hendrik. Door de geschiedenis van Gehazi komt Dirk, de dader, tot inkeer en belijdt zijn schuld. De verjaardag wordt in aangename stemming gevierd en 't cadeau valt zeer in den smaak. De stijl is hier en daar wat stijf, maar wordt gaandeweg beter. Over 't algemeen smakelijk verteld. Echt boeiend, echt natuurlijk. Zoo gaat het heusch bij dergelijke gelegenheden toe. De Schrijfster is er achter en kan mooi en getrouw boetseeren. De plaatjes, naar een tot dusver ongebruikt procédé zijn wel niet overfraai, maar maken toch een prettigen indruk. De strekking is goed. Helder wordt de gedachte belicht, dat God ook bij kinderen de trouw wel beproeft, en deze door goddelooze kinderen voor een tijd wel in verdenking kan worden gebracht, maar toch komt het kwade zeker aan den dag. De hoofdgedachte van dit verhaal: "God hoort en ziet alle dingen", kan aan de jeugd niet ernstig genoeg worden voorgehouden. Het geloof staat in het middelpunt zonder er al te dik op te liggen. Mooi is geteekend, dat Dirk tot inkeer komt onder den invloed van de Schrift. Het werk des Geestes wordt erkend. Heel de inhoud getuigt van karakterstudie en draagt een beslist Christelijk stempel. Er is veel uit te leeren. Het eenige bezwaar is, dat Hendrik Sluiters misschien wat al te mooi wordt voorgesteld. We begroeten dit werkje met vreugde en feliciteeren er de Schrijfster van harte mee. Wij houden ons voor meerdere pennevruchten van haar hand aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.