Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Twee jongens op de hei, druk 1, 46 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje is een nummer van de "Zilver-serie". Er wordt in verhaald, hoe Klaas, een jongen, die op de hei woont, zich vermaakt met zijn logé Willem, een stadsjongen. Vroolijk is hun spel, maar in onbezonnenheid zijn ze oorzaak, dat er groote angst komt als de geit is weggeloopen. Ook vader en moeder geraken in onrust als beide jongens zoo lang wegblijven, daar ze niet durfden thuiskomen. Tenslotte komt alles op een verrassende wijze tot een blij einde. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor jongens zeer geschikt. Beschrijving van die twee jongens met hun ervaringen moet geprezen worden. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Twee jongens op de hei, druk 2, 46 blz.
prijs 65 cent; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Wim komt bij zijn neefje Klaas in het arbeidershuisje op de hei logeren. Ze genieten van hun spel en van het verhaal van de oude schaapherder. Maar er gebeurt ook iets ergs. Eén van de beide geitjes is verdwenen. Klaas heeft ze niet goed vastgezet. Alles komt wonderlijk terecht. Strekking: Handel niet onnadenkend en zorgeloos. De Goede Herder geeft het voorbeeld. Vergeet niet God te danken voor Zijn dagelijkse zegeningen. We moeten onze zonden belijden en laten.
Conclusie: Een leuk, fris, gezond christelijk boekje. Kinderlijk, natuurlijk en echt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Twee jongens op de hei, druk 3, 47 blz.
prijs f 0,75; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Klaas zijn vader is dagloner. Hij woont op de hei. Zijn neefje Wim komt logeren. Ze hebben veel pret op de hei. Maar door hun toedoen loopt de geit weg. Ze gaan zoeken en komen niet thuis. Vader en moeder gaan in grote ongerustheid de jongens zoeken. Manus, de schaapherder, brengt de geit terecht. Alles loopt goed af. Strekking: Wees niet onnadenkend en zorgeloos. Daardoor ontstaat niet alleen vaak schade, maar ook verdriet en angst.
Conclusie: Aardig boekje. Het verhaal is levendig en fris. Jongens van 9-11 jaar zullen het graag lezen. Op kinderlijke wijze wordt over onze afhankelijkheid en Gods goedheid verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.