Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Uit nood en dood gered, druk 1, 80 blz.
Een kostelijk boekje, dat voor de grootere jongens zeer aanbevelenswaardig is. Ze kunnen er uit leeren, wat de oorsprong en de beteekenis is van het spreekwoord: "'t Is een reis van Bontekoe". De Schrijver heeft in dit boekje ten deele naverteld het sjoernaal van de verwonderlijcke ende gedenckweerdige reize, gedaan door Willem IJsbrants Bontekoe van Hoorn, dat in de 17de eeuw bij de Wed. Jacobus van Egmont tot Amsterdam gedrukt werd, en wel dat deel, dat handelt over Bontekoe's eerste reis naar Oost-Indiƫ, op welke reis 't schip door brand verloren ging en slechts een klein deel der bemanning in de boot zich redde en na lange omzwerving en ontzettend veel lijden te Batavia kwam. De wijze van vertellen is uitnemend. Er klopt een ziel in dit boek. Er spreekt aanstekelijke bewondering uit. Bontekoe was een geloovig man, die de voorzienigheid Gods opmerkte in de dingen des dagelijkschen levens. De herinnering aan 't voorgeslacht, aan hun bedrijvig leven, waarin zij God niet vergaten, kan voor de jeugdige lezers een uitnemende, opvoedende kracht hebben. Dit boek verzekert ons weder, dat van den heer BROUWER voor onze lectuur voor de jeugd, spaart de Heere hem het leven, nog veel mag worden verwacht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.