Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 1, 69 blz.
Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: July (bijnaam Zilvervosje) neemt, om zich groot te houden tegenover haar vriendinnen, geld uit moeders portemonnaie. Ze is er echter niet gelukkig onder en probeert het weer goed te maken door later het geld stilletjes terug te geven. Maar pas na de moeilijke bekentenis en het samen met moeder bidden wordt alles weer echt goed.
Conclusie: Goed geschreven, vlot verhaal met goede strekking. Goede illustraties van Adri Alindo.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 1, 69 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Zilvervosje is de schoolbijnaam van een aardig meisje, dat één en ander maal in de zonde van wat wegnemen valt, snoeperij en geld. Ze heeft daar veel strijd mee en doet naar aanleiding van allerlei kleine gebeurtenissen in huis, in de kerk en in de omgang met vriendinnetjes eindelijk een eerlijke bekentenis. Moeder bidt dan met haar en ze komt tot rust en evenwicht. De conceptie van dit boekje is zwak. Allerlei dingen hebben met de hoofdzaak niets te maken, bv. de geboorte van Prinses Marijke. Op die manier wordt er weer een hoofdstukje bij gefabriceerd. De jonge lezers zullen daaraan zich niet stoten, maar de recensent is van oordeel, dat ook in dit opzicht sommige van onze auteurs eens wat hogere eisen aan zichzelf moeten gaan stellen. Kinderboeken schrijven brengt ook aesthetische verantwoordelijkheid mee, al gaat de religieuse en ethische vóóraf. Hele bladzijden zijn hier alleen maar vulling. Er wordt gesproken over bijbellezen, bidden, kerkgaan. Maar de Schrijfster gaat nooit diep op de zaak in. Onbegrijpelijk, dat ze bij de doop van het kleine nichtje zelfs geen simpel woord wijdt aan de betekenis van de Doop. Een ernstig aan te rekenen nalatigheid. De persoon en het werk van Christus komen lang niet genoeg tot hun recht. Bijzonder kort zegt de Schrijfster: „Samen met haar kind vroeg moeder God om vergeving. „July was nooit zo blij en gelukkig geweest." Uitvoering en illustraties zijn best. Jammer alleen, dat er in sommige helemaal geen dynamiek zit. We kunnen dit boekje wel aanbevelen, omdat het zijn nut kan doen, echter voorwaardelijk om het hier boven gesignaleerde tekort.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Rie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 2, 69 blz.
prijs f 1,85; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Jesly neemt geld uit Moeders portemonnaie. Ze is er niet erg gelukkig onder en probeert het stilletjes weer in orde te brengen. Pas als de schuld beleden is tegenover moederen er samen gebeden is met Moeder, komt het weer helemaal in orde. Strekking: Beleden kwaad tegenover God en mensen geeft rust.
Conclusie: Een vlot geschreven boek met een goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 3, 68 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 11 jaar.
Inhoud: July (bijnaam Zilvervosje) neemt, om zich groot te houden tegenover haar vriendinnen, geld uit moeders portemonnaie. Ze is er echter niet gelukkig onder en probeert het weer goed te maken door later het geld stilletjes terug te geven. Maar pas na de moeilijke bekentenis en het samen met moeder bidden wordt alles weer echt goed.
Conclusie: Goed geschreven, vlot verhaal met goede strekking. Goede illustraties van Adri Alindo.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 5, 68 blz.
(pocketboek); prijs gecartonneerd f 0,80; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: July en haar broer Job maken een koude winter mee, vlak na de oorlog. Ze doet lelijke dingen: eerst een koekje stelen, later geld uit moeders huishoudbeurs stelen om bij haar vriendinnen de indruk te maken, dat ze óók zakgeld krijgt. Haar geweten spreekt, zelfs nog, als ze geregeld wat geld, dat ze verdient, in moeders portemonnaie stopt. Eindelijk belijdt ze haar zonde aan God en óók aan moeder. Strekking: Het boze maakt je hart onrustig. Juul leert haar zonde belijden en bestrijden.
Conclusie: Een heel goed boekje voor grotere meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

Zilvervosje, druk 6
prijs gebonden f 2,25; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: July wordt vanwege haar haarkleur Zilvervosje genoemd. Haar vriendinnetje krijgt zakgeld en trakteert July vaak. Zij krijgt geen zakgeld en neemt geld uit moeders portemonnee om ook te kunnen trakteren. Ze krijgt berouw en door een preek en een bijbelvertelling op school weet ze dat ze haar kwaad belijden moet.
Conclusie: Een bijzonder fijn boekje met een goede godsdienstige en opvoedkundige strekking en daarom van harte:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.