Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C.C.

Uit den doolhof der zonde gered, druk 1, 32 blz.
Anna van Leeuwen is in vele opzichten een lief meisje van 14 jaar, dat een grooten afkeer heeft van alle onwaarheid. Maar zij verhoovaardigt zich op hare braafheid en wil om hare vriendelijkheid gaarne geprezen worden. In eigen kracht staande, meent zij beter dan anderen te zijn. Ze wordt echter met zichzelve bitter teleurgesteld. Om eene daad van ongehoorzaamheid te bedekken, neemt zij hare toevlucht tot eene leugen en wordt daardoor oorzaak, dat het kindermeisje ten onrechte verdacht en weggezonden wordt. Anna heeft nu geene rust meer. Na een bangen strijd tusschen haar beschuldigend geweten en haar hoogmoedig hart, vernedert zij zich en belijdt hare schuld voor God, voor hare moeder en ook voor het dienstmeisje, dat ten onrechte verdacht werd. Een goede inhoud, waarbij de gewichtigste motieven besproken worden: hoogmoed, eigengerechtigheid, valsch vertrouwen, genade en schuldvergiffenis. Treffend worden het berouw en de strijd van Anna geteekend. Haar voorbeeld leert ons, dat op hoogmoed dikwijls vernedering volgt, en predikt de groote les, dat wie op eigen kracht steunt, zeker met zichzelven beschaamd uitkomt. Gewoonlijk wordt "Heer", een enkele maal "Heere" gebruikt. De uitdrukkingen : "Mijn God" (blz. 14), en "Goddank" (blz. 28) zijn doorntjes aan dit rozenstengeltje. De uitvoeringg is schoon. Fijne plaatjes. Flinke letter. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


M.C.C.

Uit den doolhof der zonde gered, druk 2, 38 blz.
Gekleurd geïll. omslag. 2 gekt, plaatjes. Prijs 171/2 cent. Anna van Leeuwen is in vele opzichten een lief meisje van 14 jaar, dat een grooten afkeer heeft van alle onwaarheid. Maar zij verhoovaardigt zich op haar braafheid en wil om haar vriendelijkheid gaarne geprezen worden. In eigen kracht staande, meent zij beter dan anderen te zijn. Ze wordt echter met zichzelve bitter teleurgesteld. Om een daad van ongehoorzaamheid te bedekken, neemt zij haar toevlucht tot een leugen en wordt daardoor oorzaak, dat het kindermeisje ten onrechte verdacht en weggezonden wordt. Anna heeft nu geen rust meer. Na een bangen strijd tusschen haar beschuldigend geweten en haar hoogmoedig hart, vernedert zij zich en belijdt haar schuld voor God, voor haar moeder en ook voor het dienstmeisje, dat ten onrechte verdacht werd. Een goede inhoud, waarbij de gewichtigste motieven besproken worden: hoogmoed, eigengerechtigheid, valsch vertrouwen, genade en schuldvergiffenis. Treffend worden het berouw en de strijd van Anna geteekend. Haar voorbeeld leert ons, dat op hoogmoed dikwijls vernedering volgt, en predikt de groote les, dat wie op eigen kracht steunt, zeker met zichzelven beschaamd uitkomt. Gewoonlijk wordt "Heer", een enkele maal "Heere" gebruikt. De uitvoering is schoon. Fijne plaatjes. Flinke letter. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

M.C.C.

Uit den doolhof der zonde gered, druk 2, 38 blz.
Anna van Leeuwen is een flink meisje uit een beslist christelijk gezin. Ze leert goed, is ijverig en hulpvaardig, een voorbeeld in menig opzicht .... maar ze weet zoo, dat ze dat is. Haar moeder ziet met bezorgdheid, hoe achter het schoone uiterlijk »het duiveltje van den hoogmoed zich had weten te nestelen«, blz. 4. Op zekeren dag brengt Anna een boek mee van een vriendinnetje van school. Moeder moet echter vooraf zien, of Anna het wel mag lezen, en vindt het voor haar kind ongeschikt. Anna gevoelt zich hierdoor teruggezet. Zij is immers zoo wijs en moeder is ook zoo »ouderwetsch«, blz. 7. 's Avonds, als vader en moeder uit zijn, gaat Anna heel stil naar de ontbijtkamer, om het boek te halen, en stoot in den donker ergens tegen aan. Zij leest, zoolang ze maar even kan, en nauwelijks is ze in bed, of ze hoort de deur gaan. Moeder komt kijken en Anna houdt zich, alsof ze slaapt. Als ze den volgenden morgen beneden komt, hoort ze, dat vader voor moeders verjaardag een mooie plant heeft gekocht. Stilletjes had hij die in de ontbijtkamer gezet en één van de mooiste knoppen is er af gestooten. Het dienstmeisje Grietje krijgt de schuld en Anna .... zwijgt. Nu breken er ongelukkige dagen aan voor het arme kind. Het dienstmeisje wordt weggestuurd. Onophoudelijk klaagt Anna's geweten haar aan. Zij begint er slecht uit te zien. De ouders maken zich ongerust. Op een morgen heeft Anna hoofdpijn. Moeder vindt het beter, dat ze niet naar school gaat, en laat haar een flinke wandeling doen en meteen een boodschap brengen bij een oude naaister. Deze laat vragen, of Anna's moeder een zieke buurvrouw wil bezoeken. Anna gaat er zelf maar vast eens heen en komt daardoor in aanraking met een arme beangste zondares, die het kind waarschuwt, toch nooit haar moeder te bedriegen. Dit brengt Anna tot inkeer. Thuis gekomen, vertelt ze alles aan moeder. Grietje wordt in haar eer hersteld en Anna heeft een les voor haar leven geleerd. De zieke vrouw sterft na enkele dagen, doch vindt nog vrede in het bloed van Christus. Wij vinden dit in één woord een uitnemend boekje, dat we gaarne ter lezing aanbevelen aan elk gezin, waar kinderen zijn. Het is een stukje leven, getrouw weergegeven, waarin rijke leering te vinden is voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder, terwijl ook ouders het met vrucht zullen lezen. De platen zijn slecht. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
M.C.C.

Uit den doolhof der zonde gered, druk 3, 30 blz.
G. K. O. 2 k. p. 45 cent Anna van Leeuwen is in vele opzichtebn een lief meisje van 14 jaar, dat een grooten afkeer heeft van alle onwaarheid. Maar zij verhoovaardigt zich op haar eigen braafheid en wil om haar vriendelijkheid gaarne geprezen worden. In eigen kracht staande, meent zij beter dan anderen te zijn. Ze wordt met zichzelven bitter teleurgesteld. Om een daad van ongehoorzaamheid te bedekken, neemt zij haar toevlucht tot een leugen en wordt daardoor oorzaak, dat het kindermeisje ten onrechte verdaacht en weggezonden wordt. Anna heeft nu geen rust meer. Na een bangen strijd tusschen haar beschuldigend geweten en haar hoogmoedig hart, vernedert zij zich en belijdt haar schuld voor God, voor haar moeder en ook voor het dienstmeisje, dat onbillijk behandeld werd. Een goede inhoud, waarbij de gewichtstige motieven besproken worden: hoogmoed, eigengerechtigheid, valsch vertrouwen, genade en schuldvergiffenis. Treffend worden het berouw en de strijd van Anna geteekend. Haar voorbeeld leert ons, dat op hoogmoed dikwijls vernedering volgt, en predikt de groote les, dat wie op eigen kracht steunt, zeker met zichzelven beschaamd uitkomt. Gewoonlijk wordt "Heer", een enkele maal "Heere" gebruikt. De uitvoering is schoon. Fijne plaatjes. Flinke letter. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925