Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Vader en zoon, druk 1, 64 blz.
Een treffende geschiedenis, uit het leven gegrepen, boeiend verhaald en vol leering. Watermans, koetsier bij een groot heer, raakt zijne betrekking kwijt, omdat hij den dag des Heeren heiligen wil. Hij wordt weduwnaar en blijft met twee kinderen zitten, eenen jongen en een meisje. De Jongen is een ondeugd. Zijne medeleerlingen zien hem met pleizier "van school" gaan. Op den timmerwinkel leert hij jenever drinken. Hij plaagt zijne zuster, eene goede Jans. Hij veracht zijnen vader, eenen trouwen vader, die hem verstandig opvoedt in de vreeze Gods. Zelfs de bekende "vurige kolen" baten niet. De zoon wordt een drinker, een speler, een dief. De vader blijft, vergrijzend onder 't leed, bidden. In de gevangenis wordt het gebed des vaders verhoord en de zoon bekeerd. "Gods liefde deed het, m'n jongen.!" Met deze woorden sterft de vader en eindigt het verhaal. Eenvoudig, in soberen stijl. Wel wat veel Rotterdamsche taal gebruikt, b.v. z'n eigen voor zich; zal die voor zal hij; d'r koffie voor hunne koffie. De heer Brouwer vertelt goed, dat wisten we wel; naar het komt hier weer eens uit. Hij toont zoo thuis te zijn in 't leven. Tot de kleinste eigenaardigheden teekent hij, soms met één woord, soms met een enkel leesteeken. Rekenend met het doel van 't verhaal en den prijs van het boekje kunnen wij den gekleurden omslag en het plaatje mooi noemen. Vele voortreffelijke motieven worden in dit uitnemende boekje met bekwame hand uitgewerkt. Dat kwade samensprekingen goede zeden bederven; dat de liefde alle dingen vermag; dat Gods almachtige genade in Christus den zondaar redt van het verderf, komt er treffend in uit. Zulke lectuur is voor vele Zondagsscholen boven vele andere geschikt. Want waarlijk, er zijn zulke Wouters, als hier geteekend worden. En de weg des behouds is alleen: bekeering en geloof in Jezus Christus. Dat te doen uitkomen, is de strekking van dit goed in elkander gezette verhaal. Maar, zouden we willen vragen, zou God niet aan en in den zoon hebben gearbeid, vóór hij in de gevangenis kwam? Was Wouter geen kind des verbonds? Dat had o.i. wat meer moeten uitkomen. Dat ware tot meerdere eere Gods. Wij hopen, dat de paedagogische Schrijver, als hij weer zoo uit ons volksleven gaat vertellen, daaraan zal willen denken. Hij schenkt ons meer zulke treffelijke boekskens. Onze jongens zullen er hem dankbaar voor zijn en de bestuurders der Zondagsscholen ook.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


P. Brouwer

Vader en zoon, druk 2, 62 blz.
Een treffende geschiedenis, uit het leven gegrepen, boeiend verhaald en vol leering. Watermans, koetsier bij een groot heer, raakt zijne betrekking kwijt, omdat hij den dag des Heeren heiligen wil. Hij wordt weduwnaar en blijft met twee kinderen zitten, eenen jongen en een meisje. De jongen is een ondeugd. Zijne medeleerlingen zien hem met pleizier "van school" gaan. Op den timmerwinkel leert hij jenever drinken. Hij plaagt zijne zuster, eene goede Jans. Hij veracht zijnen vader, eenen trouwen vader, die hem verstandig opvoedt in de vreeze Gods. Zelfs de bekende "vurige kolen" baten niet. De zoon wordt een drinker, een speler, een dief. De vader blijft, vergrijzend onder 't leed, bidden. In de gevangenis wordt het gebed des vaders verhoord en de zoon bekeerd. "Gods liefde deed het, m'n jongen!" Met deze woorden sterft de vader en eindigt het verhaal. Eenvoudig, in soberen stijl. Wel wat veel Rotterdamsche taal gebruikt, b.v. z'n eigen, voor zich; zal die, voor zal hij; d'r koffie, voor hunne koffie. De heer Brouwer vertelt goed, dat wisten we wel; maar het komt hier weer eens uit. Hij toont zoo thuis te zijn in 't leven. Tot de kleinste eigenaardigheden teekent hij, soms met één woord, soms met een enkel leesteeken. De druk is helder en de illustratie mooi. Vele voortreffelijke motieven worden in dit uitnemende boekje met bekwame hand uitgewerkt. Dat kwade samensprekingen goede zeden bederven; dat de liefde alle dingen vermag; dat Gods almachtige genade in Christus den zondaar redt van het verderf, komt er treffend in uit. Zulke lectuur is voor vele Zondagsscholen boven vele andere geschikt. Want waarlijk, er zijn zulke Wouters, als hier geteekend worden. En de weg des behouds is alleen: bekeering en geloof in Jezus Christus. Dat te doen uitkomen, is de strekking van dit goed in elkander gezette verhaal Maar, zouden we willen vragen, zou God niet aan en in den zoon hebben gearbeid, vóór hij in de gevangenis kwam? Was Wouter geen kind des verbonds? Dat had o.i. wat neer moeten uitkomen. Dat ware tot meerdere eere Gods. Voor de herdruk van zulke treffelijke boekskens zijn wij den Uitgever zeer dankbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.