Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Alkema

Uit doodsgevaren gered , druk 1, 54 blz.
Een bekeeringsgeschiedenis, waarin nog al vrij wat termen voorkomen, die jeugdige lezers niet zullen begrijpen. Taal van "gezelschappen" is toch geen kost voor kinderen van twaalfjarigen leeftijd. De schrijver heeft zich blijkbaar ten doel gesteld zijn stof streng dogmatisch te behandelen. Hij heeft dit op vele plaatsen echter gedaan op eene wijze, die wel voor ouderen geschikt is, maar waardoor moeilijk de belangstelling van kinderen gewekt kan worden. Men leze blz. 51 onderaan en vervolg, waarin eene beschouwing wordt gegeven over het geestelijk karakter van onzen tijd in vergelijkling met dat van het begin der vorige eeuw. Voor kinderen is het niet geschikt. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908