Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel van der Vlis

Twee jongens op de hei, druk 1, 46 blz.
G.K.C.O. (cart. band). 5 t.d.t. Dit nieuwe boekje van Nel v.d. Vlis is mooi uitgevoerd en prettig verteld. Het is waarlijk een „leuk dingetje" voor onze jongere kinderen. De teekeningen echter vinden we niet fijn. Wim uit de stad komt logeeren bij z'n neefje Klaas op de hei. Hij geniet daar veel. Samen gaan ze op stap. Tegen 12 uur 's middags moeten ze thuis zijn. Op de hei ontmoeten ze Manus den schaapherder, die hun uit z'n jeugd vertelt over z'n zorgeloosheid en haar gevolgen, en die hen op den Heiland wijst als den goeden Herder. Bij het thuiskomen blijkt de geit weggeloopen. Klaas had het paaltje niet stevig genoeg vastgemaakt. Ze gaan zoeken, zoeken, de heele hei over, tot 's avonds laat. Inmiddels brengt Manus de geit, die hij vond, terug. Als Klaas' ouders thuiskomen, is de geit er wel, de jongens zijn er niet! Ze gaan zoeken. In dien tijd komen de jongens thuis. Ze gaan maar te bed en vallen in slaap. Daar vinden hen de angstige ouders. Ze vertellen alles en Manus ontsluiert 't geheim van de geit, die weg was geweest en toch op z'n plaats stond. Als waarschuwing tegen zorgeloosheid, die óók zènde is, heeft dit boekje zeker waarde. Maar dit doel wordt te veel gemist, doordat deze gedachte te weinig het geheel beheerscht en schuil gaat onder allerlei dingen, die de aandacht daarvan afleiden. Dat het zonde is komt te weinig uit, ondanks 't gebedje, waarmee het verhaal eindigt. Het werk van den Heere Jezus wordt slechts even, als terloops aangeroerd; de blijde boodschap, dat Zijn bloed van alle zonden reinigt, blijft op den achtergrond en wordt meer verondersteld, dan duidelijk aangegeven. Ook komen de jongens er wel heel gemakkelijk af. Deze bezwaren beletten ons echter niet, dit verhaal aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938