Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Verhagen Jr.

Vader en dochter , druk 3, 16 blz.
Eene bladzijde uit het martelaarsboek. Het is de bekende, altijd boeiende historie van Perpetua, de moedige martelares van Carthago, die tot in den dood haren Heiland meer lief had dan haren vader, ja, meer dan haar eigen kind. Dit boekje laat zich door kinderen gemakkelijk lezen. De verhaaltrant is eenvoudig. Ook de eenvoudigste stijl moet echter schoon zijn. Het schoone is in dit werkje te veel aan het losse en vrije opgeofferd. Ook had de strekking van het verhaal n.l. hoe Gods genade zich verheerlijkt in zulk eene zwakke vrouw, duidelijk kunnen en o.i. ook moeten uitkomen. Evenwel bevelen wij dit boekje met alle vrijmoedigheid aan. Het is keurig afgewerkt. De teekeningen zijn sprekend. Maar de letter is wat klein en de druk voor kinderen te compres.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.