Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Vakantie aan boord, druk 1, 94 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Arie mag met zijn oom in de vakantie een week mee op een schuit; ook zijn vriend Joost, die kreupel is, mag mee. Ze beleven van alles, een schipbreuk, het bijna verdrinken van Arie (door eigen schuld), enz. enz. Aanvankelijk had Arie liever een andere vriend meegenomen dan zijn kreupele, maar aan 't eind is hij toch blij, dat Joost deze vakantie gehad heeft. Strekking: Telkens weer blijkt in het verhaal, dat Arie meer aan zichzelf denkt dan aan een ander. Bovendien brengt zijn eigenwijsheid hem in groot gevaar van zijn leven. Juist het eigenwijze, maar vooral ook het baatzuchtige in Arie wordt helder getekend, vooral in diens gedachtenleven. Tenslotte is het God, Die in dit boek als Redder wordt getekend.
Conclusie: Een goed boek, met heldere tekening van de diepste motieven van het baatzuchtige jongenshart.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Vakantie aan boord, druk 2, 94 blz.
5 t.d.t. G.K.C.B. J. 9-11 j. (zie B.B. 1958) Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

H. Henszen Veenland

Vakantie aan boord, druk 2, 94 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Arie mag in de vakantie met zijn vriend Joost mee, met oom, die schipper is. Ze beleven samen heel wat, soms zelfs zeer gevaarlijke avonturen. Het wordt een vakantie om nooit te vergeten. Strekking: Ons leven is alleen veilig in Gods hand. Van Hem is alle bewaring en we zijn gelukkig als we dat weten. We moeten overal en altijd voor de ere Gods opkomen, niet in de eerste plaats aan onszelf denken, meeleven met anderen, ons als een christen gedragen.
Conclusie: Een zeer afwisselend jongensboek. De avonturen zijn rijkelijk veel, maar het geheel geeft voldoening en is van goede christelijke strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Vakantie aan boord, druk 3, 94 blz.
prijs f 1,65 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Arie mag in de vakantie mee met oom Willem op zijn schip. Hij mag een vriendje meenemen. Hij wil 't liefst Gert meenemen, doch op moeders advies vraagt hij Joost, een ander vriendje, die maar slecht lopen kan met zijn beugel en nooit uit kan gaan. Toch wordt het met Joost een prettige vakantie. Strekking: Je moet wat van je eigen genoegens op willen geven om een stakker wat plezier te bezorgen. Joost is een jongen, die zich voor God niet schaamt.
Conclusie: Een goed en geschikt boekje voor onze Zondagsscholen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.