Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Vader en Jaap, druk 1, 124 blz.
Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: We worden in aanraking gebracht met een arm gezin. Vader is erg zwak. Moeder moet de kost verdienen. Met z'n vader gaat Jaap vissen. Vader heeft geen hengelacte. De politie wordt om de tuin geleid, welk denkbeeld Jaap op het verkeerde pad brengt. Hij wil z'n moeder helpen verdienen, wat niet steeds met eerlijke middelen geschiedt. Het komt van kwaad tot erger. Strekking: Niet de verkeerde levenshouding van vader en zoon, die van elkaars doen en laten weten, brengt een ommekeer in de maatschappelijke omstandigheden, maar 't onbeperkte Godsvertrouwen van moeder. Vader wordt tenslotte koster. Gebruik van Heer.
Conclusie: Jammer, dat er tweemaal Heer staat inplaats van Heere. De geestelijke strijd van Jaap wordt wat al te gemakkelijk opgelost. Overigens een fijn geschreven boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Vader en Jaap, druk 1, 124 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. We leven mee met de lotgevallen in het gezin van een zwakke man, die van een pensioentje en wat kwitantie lopen vrouw en kinderen moet onderhouden. Moeder slooft zich uit en kan het noodzakelijke niet krijgen. Jaap is een heldere jongen. Met vader gaat hij uit vissen. Jaap is ook een enthousiast bijenhouder. Met de gevangen vis en met zijn bijen weet hij wat geld te verdienen, zodat voor het gezin het noodzakelijkste gekocht kan worden. Met alle goede bedoelingen zijn vader en Jaap toch ook meermalen oneerlijk. Het begint bij kleinigheden, maar wordt hoe langer hoe erger. Eindelijk neemt Jaap zelfs wasgoed bij een boer. Als moeder het merkt, moet hij alles bekennen. Ook vader vertelt van zijn oneerlijkheid. Ze hebben berouw, bidden om vergeving en trachten te vergoeden wat ze gestolen hebben. Ernstig nemen Vader en Jaap zich voor Moeder te helpen, maar eerlijk te blijven. Het slot is, dat vader tot koster wordt benoemd en het gezin uit de zorg komt. Een best boek. Uitstekend voor oudere kinderen — en óók voor volwassenen. Zij kunnen uit dit van het begin tot het einde boeiend werk veel leren. Het is loffelijk, dat de vragen van het al of niet zondig zijn van die gapperijtjes en leugentjes eens gesteld worden en opgelost op een wijze, zoals hier: niet met goedkope, cliché-achtige woorden, doch verantwoord en zó, dat het geweten inderdaad gescherpt wordt. Hoe juist en diep is de bekwame, fijngevoelende Schrijver ingeleefd in de sfeer, waarin dit boek ons brengt! Prachtig vinden wij de karaktertekening van de verschillende figuren en hun milieu. De ontknoping aan het slot is treffend. Wij zijn van mening, dat wij de Heer De Vries dankbaar kunnen zijn en bevelen dit boek warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Anne de Vries

Vader en Jaap, druk 1, 124 blz.
De schrijver Anne de Vries heeft zijn sporen op het gebied van jeugdlectuur reeds verdiend. Er is een nieuw boek van hem, nl. Vader en Jaap. Dit tweetal vormt een hecht duo. Zij willen moeder verrassen en nemen het in hun armoede niet zo heel nauw met de eerlijkheid. Moeder brengt ze met veel tact op de goede weg terug. Het is een goed geschreven jongensboek met protestantse inslag.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Vader en Jaap, druk 2, 124 blz.
prijs f 1,55; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Vader kan niet meer werken en moeder moet voor het gezin zorgen. Er is grote armoede. Dan gaan vader en Jaap moeder helpen om te verdienen. Ze bedriegen de veldwachter bij het vissen, ze houden een kwartje van de bakker achter, Jaap steelt hout om bijenkorven te maken en tenslotte neemt hij stil wasgoed weg. Alles komt uit. Ze belijden hun kwaad en maken alles goed. Dan geeft God op wonderlijke wijze uitkomst. Strekking: Een boek, dat laat zien, hoe 't van kwaad tot erger komt, zonder dat we er bij stilstaan en zo, dat 't geweten hoe langer hoe meer gaat zwijgen. Maar als 't open breekt, komt alles er uit. En is het er eenmaal uit, dan openbaart zich de zegen van een moeder, die met haar man en kind om vergeving weet te bidden.
Conclusie: Een kostelijk boek, vlot en pakkend geschreven. Behalve, dat het op kinderlijke wijze doet zien, hoe een christen leeft als het goed is, deelt de schrijver ook heel wat nuttige kennis mee omtrent de bijenteelt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.