Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Hartingsveldt

Van Koos en Ties en Peer's verlies, druk 1, 48 blz.
in slappe omslag; prijs f 0,60; jongensboek.
Inhoud: Koos en Ties, twee broertjes, vinden een portemonnaie, maar zwijgen er over. Wanner blijkt dat deze toebehoort aan Peer, de arme mandenmaker, dan wordt hun innerlijke onrust, die ze maar niet kwijt konden raken, nog groter. Tenslotte danken een vader en moeder God, die hun kinderen de weg tot het berouw deed vinden. Het optreden van de burgemeester doet wat onwaarschijnlijk aan en blijkt de figuur van Peer niet wat te sterk getekend? Overigens een degelijk boekje in z'n godsdienstige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
A. van Hartingsveldt

Van Koos en Ties en Peer's verlies, druk 2, 48 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; jongensboek.
Inhoud: Koos en Ties moeten een pan soep naar een nicht brengen. Onderweg vinden ze een portemonnaie, verloren door Peer, de mandenmaker. Aanvankelijk willen ze de goede weg bewandelen en de portemonnaie aangeven, maar uiteindelijk kopen ze wat voor 't geld, dat er in zit. Uiteindelijk berouw. Strekking: Helpt elkander zoveel mogelijk; laat je nergens door van 't goede pad brengen, al geeft 't verwikkelingen. Gestolen goed gedijt niet, maakt onrustig. Daarom de zonden erkennen en om vergeving vragen.
Conclusie: Een aardig jongensboek, dat ons laat zien, wat er zoal in een kinderhart kan omgaan. Het laat ons de goede weg voor 't kind duidelijk zien: 't kwade vlieden en het goede belijden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
A. van Hartingsveldt

Van Koos en Ties en Peer's verlies, druk 4, 45 blz.
prijs gebonden f 0,80; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De broertjes Koos en Ties moeten voor moeder soep brengen naar een ziek nichtje. Onderweg vinden ze een portemonnaie met f 3,67. Ze gaan hem naar de burgemeester brengen, maar die snauwt ze af. Dan verstoppen ze hem. Ze kopen voor het geld een zakmes en een padvindersfluit. De portemonnaie blijkt van de arme mandenmaker Peer te zijn. Tenslotte vertellen ze alles eerlijk aan hun ouders en komt alles goed. Strekking: Godsdienstig: zonde belijden niet alleen tegenover mensen, maar bovenal tegenover de Heere. Opvoedkundig.
Conclusie: Het thema is wel wat afgezaagd: het vinden van een portemonnaie, de strijd tussen houden en afgeven en tenslotte toch alles eerlijk vertellen. Toch wel een aardig boekje voor kleinere jongens en meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.