Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronComas

Vaders krullebol, druk 1, 71 blz.
G. K. C. 0. 2 z. p. 10 t. d. t. 75 cent. Leni heeft haar vader voorgelogen. Het verhaal van Gehazi heeft een diepen indruk op haar gemaakt. Ook zij is "van binnen net als Gehazi". Dat kan ze eerst maar niet gelooven. Ze geraakt echter tot de overtuiging, dat het wel zoo is. Had ze ooit kunnen denken, dat ze haar lieven vader zou bedriegen? Gelukkig komt zij tot oprecht berouw en wordt ze weer echt vaders "Krullebol", ofschoon ze heelemaal geen krullen heeft. Dit boekje teekent de ontwaking van het schuldbesef en den strijd tegen de zonde. Een groote verdienste is, dat ook op eenvoudige wijze het werk van den Heiligen Geest wordt beschreven. Dat de ééne leugen de andere meebrengt, komt behoorlijk voor de aandacht te staan. We bevelen dit boekje, met twee groote en een heele reeks kleine plaatjes, vooral voor meisjes vrijmoedig aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925