Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Vakantie in Oostdorp, druk 1, 76 blz.
VAKANTIE IN OOSTDORP, door Annie Sanders prijs f 1,30; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee vrienden gaan kamperen met familie van één hunner. Ze beleven het een en ander, komen in aanraking met een kruideniertje uit het dorp, wiens achterhuis door blikseminslag in brand is geraakt. Oom Paul treedt handelend op, ook om de kruidenier te bewegen om vergeving te schenken aan een vrouw, die hem in de oorlog niet mooi heeft behandeld. Strekking: In dit verhaal wordt verteld, dat een geestelijk gebrekkige wordt nagejauwd door de dorpskinderen. De twee vrienden kiezen voor hem partij, met gebruik van een paar flinke klompen. Vervolgens wordt gewezen op de plicht tot vergevingsgezindheid.
Conclusie: In dit boek tevergeefs gezocht naar opwindende gebeurtenissen of verrassend nieuwe elementen. Een tam boekje met weinig diepgang; alleen het slot van hoofdstuk XI is iets beter. Weinig spanning en vrij oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Vakantie in Oostdorp, druk 1, 76 blz.
Deze sfeer treft men ook aan in Vakantie in Oostdorp, van Annie Sanders. Oom Paul gaat met een groep familieleden kamperen in Oostdorp. De dorpelingen zijn niet gemoedlijk en vooral de "Dwerg" loopt niet over van vriendelijkheid. Toch wordt juist zijn leven in een nieuwe baan geleid door het optreden van Oom Paul en de vrienden. Een eenvoudig, rustig vakantieverhaal, dat eveneens tot de geschikte lectuur behoort. (geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.