Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Mateboer

Van brandstapel tot beeldenstorm, druk 1, 126 blz.
prijs gebonden f 7,50; niet geschikt voor jongens en meisjes.
Inhoud: Een geschiedkundige verhandeling over de reformatie in ons land. Aan de hand van een aantal verhalen over martelaren, het optreden van de Inquisitie, het groeiend verzet in de lage landen, dat leidde tot de beeldenstorm, tracht de schrijver aan te tonen, dat toenadering tot de r.k. kerk ook in de tegenwoordige tijd niet mogelijk is dan na "vereffening van de rekening".
Conclusie: Voor uitdeling op onze zondagsscholen niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.