Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Gilhuis-Smitskamp

Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart, druk 1, 23 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 5-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Niekje en Riekje mogen mee om Oma van den trein te halen. Oma brengt natuurlijk cadeautjes voor hen mee. Als zij thuis komen heeft Gijs van bakker Buijs een rozijnentaart gebracht. Terwijl moeder en Oma gaan wandelen, snoepen de kinderen de rozijnen van de taart af. Gijs wordt ten onrechte ervan verdacht. Maar bij het naar bed gaan belijden de kleine snoepstertjes schuld. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt, leuk kinderlijk boekje, waarin zoo echt de snoeplust van de kinderen beschreven wordt. Heel aardige dingetjes, komen er in voor. 't Is wat neutraal met een ietwat gemaakt slot. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart, druk 1, 23 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Een oud gegeven, dat we onophoudelijk terugvinden: de zonde van Adam en Eva in ietwat anderen vorm. Twee kinderen gaan in moeders afwezigheid kijken naar en straks proeven van de rozijnentaart, die moeder ter eere van Oma's overkomst heeft laten bakken. 't Vergrijp wordt ontdekt. Het bakkerszoontje, bezorger van de taart, krijgt aanvankelijk de schuld. De kinderen zwijgen, maar later spreekt hun geweten en zij belijden het bedreven kwaad aan moeder, die vergeeft, en zegt, dat als zij hun zonde aan Jezus belijden, Hij hun ook vergeven zal, naar Zijn Woord. Dit prachtig geïllustreerd boekje is vrijwel neutraal-moraliseerend. Slechts een heel enkele uitdrukking wijst er op, dat het Christelijk bedoelt te zijn. En daarin zelfs schiet dit verhaal nog te kort. Immers we hadden gaarne moeder er ook op hooren wijzen (wat nog al eens verzuimd wordt!), dat wie zijn zonde belijdt en laat en er tegen strijdt en waakt, barmhartigheid en dus vergeving ontvangen zal. Spreekt men, ook tot kinderen, alléén van vergeving nà belijdenis, dan trekken zij licht de conclusie: als ik maar belijd, dan kan ik mijn gang weer gaan. We hebben tegen dit boekje daarom zulke bezwaren, dat we het liever niet uitdeelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

G. Gilhuis-Smitskamp

Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart, druk 2, 23 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Een oud gegeven, dat we onophoudelijk terugvinden: de zonde van Adam en Eva in ietwat anderen vorm. Twee kinderen gaan in moeders afwezigheid kijken naar en straks proeven van de rozijnentaart, die moeder ter eere van Oma's overkomst heeft laten bakken. 't Vergrijp wordt ontdekt. Het bakkerszoontje, bezorger van de taart, krijgt aanvankelijk de schuld. De kinderen zwijgen, maar later spreekt hun geweten en zij belijden het bedreven kwaad aan moeder, die vergeeft, en zegt, dat als zij hun zonde aan Jezus belijden, Hij hun ook vergeven zal, naar Zijn Woord. In dit prachtig geïllustreerd boekje is rekening gehouden met onze vorige recensie. Immers we hooren moeder er nu ook op wijzen (wat nog al eens verzuimd wordt!), dat wie zijn zonde belijdt en laat en er tegen strijdt en waakt, barmhartigheid en dus vergeving ontvangen zal. We kunnen dezen tweeden druk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

G. Gilhuis-Smitskamp

Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart, druk 3, 23 blz.
Prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; Strekking: Een aardig verhaaltje zonder veel godsdienstige strekking.
Conclusie: Voor Zondagsscholen minder geschikt. Zie Boekbeoordeling 1941.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.