Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Veltman

Uit den jongenstijd van Elias Karbel, druk 1, 109 blz.
De „held" van het verhaal vertelt zelf allerlei avonturen uit zijn iongensleven. Hij speelt gevaarlijke spelletjes met zijn broertje, gaat op het land werken, bouwt een prieeltje en gaat daarna in een houten bak varen, wat op een „schipbreuk" uildraait en komt eindelijk bij zijn oom in de leer. Hier bederft hij eerst heel wat, maar het slot is toch, dat uit hem een bruikbare jongen groeit. Versierd met 15 plaatjes in den tekst; royale druk. Om het onsamenhangende van 't verhaal, de gezochte grappen en ook om de stichtelijke vermaningen, die er in voorkomen matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1903