Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel den Hollander

Van Bart de Regt en zijn bonnetjeskaart, druk 1, 74 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 1 z.p. 7 t.d.t. We vinden hier een onbedoeld pleidooi tegen het paedagogisch verfoeilijke prikkaarten- en bonnetjes-systeem, dat al tal van kinderen in de verleiding heeft gebracht. Bart de Regt krijgt van Juffrouw Verdam een bonnetjeskaart. Elke bon 5 cent. De opbrengst wordt gebruikt voor een goed doel: Uitzending van zwakke kinderen. Bart heeft succes. Hij is bijna al zijn bonnetjes kwijt als hij Piet van Veen tegenkomt, die hem meetroont naar de Cineac. Piet betaalt van 't opgehaalde bonnetjesgeld. Thuisgekomen steelt hij de reeds verkochte bonnetjes van vader en moeder, om die nog eens te verkoopen en zoo toch zijn geld weer bij elkaar te hebben. Alles komt uit. Piet kan niet slapen en aan moeder belijdt hij alles en hij krijgt vergeving. Wij vinden de handelingen van Bart de Regt wel heel erg leelijk. Als er niet zoo'n diep berouw op volgde, zouden we hem een klein boefje kunnen noemen. Het jongetje is heel gewiekst in het vinden van een uitweg om de twintig cent terug te krijgen. Een excuus wordt ten deele gevonden in het optreden van den branie-achtigen vriend. Het slot is echter heel goed. Bart heeft diep berouw en bidt om vergiffenis. Het boekje is uitstekend geschreven. Om de vele goede kwaliteiten is het voor niet te jonge groote-stadskinderen nog wel aan te bevelen. (De omslag kan ons niet bekoren, hij is ons niet fijn genoeg).

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1940