Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Van drie kleine meisjes, druk 1, 22 blz.
1e hoofdstuk. Nellie vindt een erwt op den vloer bij 't naar bed gaan. Twist met de keukenmeid (later de kindermeid). 2e hoofdstuk. Nichtje Mientje wordt in 't gezin opgenomen, omdat haar eigen moeder gestorven is. 3e hoofdstuk. Nellie's erwt is een plant geworden in het tuintje en Mientje gaat aan de meid om een erwt vragen. Wordt boos, als ze een half uur moet wachten. 4e hoofdstuk. Verzoening met de dienstbode naar aanleiding van een hondje, dat ook Nellie heet. 5e hoofdstuk. De meisjes hebben nu ieder een erwtenplant in den tuin en hebben aan iedere plant een tekst gebonden: 1e. De liefde denkt geen kwaad; 2e. God moet den wasdom geven; 3e. Zonder Mij kunt gij niets doen. 't Is ons niet mogelijk, in dit onbeduidende, inhoudlooze boekje, voor de helft gevuld met Remonstrantsch getheologiseer, op algemeene-verzoenings leest geschoeid, een strekking te ontdekken. "Als ik mijn best doe om in den hemel te komen" (pag. 10) is een zeer laakbare uitdrukking. Bovendien zullen er weinig kinderen zijn, zóó vroom, dat ze erwtjes gaan verbouwen met een tekst erbij. Niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.