Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarijo

Van Nel en Nol en Keesje Bol, druk 2, 51 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. f 025, gec. f 0.35. Dit alleraardigste boekje maakt een bijzonder prettigen indruk. Het verhaalt voor de kleinste leerlingen in korte zinnen, met afgedeelde lettergrepen, van Nel, een meisje, van Nol, haar konijntje, en van Keesje Bol met zijn vrouwtje, oude-menschjes, die Nels buren zijn. Nol loopt weg en Keesje Bol vangt hem op. Vader maakt nu een stevig hok, zoodat Nol niet meer ontsnappen kan. Tegen de Kerstdagen denken Vader en Moeder een lekker boutje te hebben. Maar, daar komt Nel tegen op. Ze wil het konijntje niet missen. Nu koopen vader en moeder een ander beestje van Keesje Bol; Keesje en zijn vrouw krijgen er ook een boutje van. Die twee zijn samen gelukkig. Ze hebben beiden den Heere Jezus lief. Dat geeft hun een gelukkig en heerlijk leven en een gezegend Kerstfeest. De omslag is bont-aantrekkelijk. De teekeningen zijn van bijzonder cachet, buitengewoon geslaagd. Papier, lettersoort, kader om de pagina's onberispelijk. Heel eenvoudige, echt Christelijke lectuur, die van ganscher harte kan worden aanbevolen. Een "schattig" boekje!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Marijo

Van Nel en Nol en Keesje Bol, druk 2, 51 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nel heeft een konijntje, dat Nol heet. Nol eet de kool op bij Keesje Bol. Tegen Kerstfeest wil vader Nol slachten. "Dat mag niet hoor!" zegt Nol. Nu koopt vader van buurman Bol, die arm is, een konijn. Ook Keesje Bol en zijn vrouw krijgen van de gebraden konijn. Algemeene op~ of aanmerkingen: Het boekje is wel leuk, doch zonder opvoedkundige waarde. De woorden zijn in lettergrepen verdeeld. Jammer is het om een boekje met zulk een inhoud zoo mooi uit te voeren. De plaatjes zijn wel aardig, maar door de uitvoering wordt het veel te duur.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Van Nel en Nol en Keesje Bol, druk 3, 51 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nel krijgt een konijntje van haar buurman Keesje Bol. Zij geeft het den naam van Nol. Maar Nol kruipt onder den mand door en gaat bij Keesje Bol op bezoek. Het eet bij buurman van de kool. Deze vindt Nol en brengt ze terug bij Nel. Vader betaalt de schade, die door Nol is aangebracht. Met Kerstmis koopt vader een konijn van Keesje Bol om deze te slachten. Nel wilde niet dat Nol werd geslacht. Keesje Bol en z'n vrouw krijgen ook een boutje van het gebraden konijn. Voor allen wordt het nu een mooi Kerstfeest, Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig verhaaltje. De woorden zijn in lettergrepen verdeeld. De uitvoering van het boekje is te mooi voor den inhoud, want die biedt weinig zakelijkheid.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Van Nel en Nol en Keesje Bol, druk 4, 39 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nel krijgt een konijntje van haar buurman Keesje Bol. Zij geeft het den naam van Nol. Maar Nol kruipt onder den mand door en gaat bij Keesje Bol op bezoek. Het eet bij buurman van de kool. Deze vindt Nol en brengt ze terug bij Nel. Vader betaalt de schade, die door Nol is aangebracht. Met Kerstmis koopt vader een konijn van Keesje Bol om deze te slachten. Nel wilde niet dat Nol werd geslacht. Keesje Bol en z'n vrouw krijgen ook een boutje van het gebraden konijn. Voor allen wordt het nu een mooi Kerstfeest. Algemeene op- of aanmerkingen: De woorden zijn in lettergrepen verdeeld. Het verhaaltje laat zich vlot lezen. De godsdienstige inhoud is echter aan de oppervlakkige kant. De rijke zin van het Kerstgebeuren komt niet genoeg naar voren. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Van Nel en Nol en Keesje Bol, druk 4, 39 blz.
G.K.C.O. 18 t.d.t. Dit alleraardigste boekje maakt een bijzonder prettigen indruk. Het verhaalt voor de kleinste leerlingen in korte zinnen, met afgedeelde lettergrepen, van Nel, een meisje, van Nol, haar konijntje, en van Keesje Bol met zijn vrouwtje, oude-menschjes, die Nels buren zijn. Nol loopt weg en Keesje Bol vangt hem op. Vader maakt nu een stevig hok, zoodat Nol niet meer ontsnappen kan. Tegen de Kerstdagen denken Vader en Moeder een lekker boutje te hebben. Maar, daar komt Nel tegen op. Ze wil het konijntje niet missen. Nu koopen vader en moeder een ander beestje van Keesje Bol; Keesje en zijn vrouw krijgen er ook een boutje van. Die twee zijn samen gelukkig. Ze hebben beiden den Heere Jezus lief. Dat geeft hun een gelukkig en heerlijk leven en een gezegend Kerstfeest. De omslag is bont-aantrekkelijk. De teekeningen zijn van bijzonder cachet, buitengewoon geslaagd. Papier, lettersoort, kader om de pagina's onberispelijk. Heel eenvoudige, echt Christelijke lectuur, die van ganscher harte kan worden aanbevolen. Een „schattig" boekje.!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938