Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. van Bokhorst

Zo'n heikneuter, druk 1, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt jongensboek. Teus woont op de hei: Vader moet hard werken voor het dagelijksch brood. Teus woont met Broertje Simon en moeder en vader in 't kleine huisje. Op school doet hij goed zijn best en is een echte levenslustige jongen. Nu komt er een nieuweling op school, Louis van Veen. Met dezen kan hij het slecht vinden. Louis is trots en plaagziek. Vaak jeuken Teus' vingers om Louis zijn sarren af te leeren. Om Vader doet hij het echter niet, totdat hij eenmaal zoo boos wordt, als Louis moeder gooit. Nu komt er beproeving. Vader komt zonder werk, nu blijkt Moeder de sterkste. Zij wijst Vader naar den Heere, bij Wien uitkomst is. En onverwachts komt dit. 't Is tegen Kerstmis. Het ijs is op 't water. De jongens rijden en ziet, daar gebeurt een ongeluk. Louis van Veen zakt door het ijs en wordt door Teus gered. Dit brengt Louis, die naar Teus' woning wordt gedragen, nader tot Teus. Gelukkig herstelt Louis spoedig weer. Dit voorval brengt geheel redding in het heidehuisje. Vader krijgt werk. De Heere had het gebed verhoord. Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel het verhaal wel vlot verteld is, kunnen we dit boekje niet aanbevelen. De remonstrantsche geest, waar dit boekje in gedrenkt is, maakt het absoluut ongeschikt voor onze Z.S. Teus, die graag een schaapje van Jezus wil worden, krijgt daarbij van den meester geheel verkeerd onderwijs. Men moet Jezus aannemen. Dit maakt hij met een voorbeeld duidelijk. Hij neemt een potlood en zegt: Dit potlood is voor die het aanneemt. Alleen Teus gaat uit de bank en neemt het aan. Zoo gaat het nu, volgens den meester, ook met Christus. Maar dit is geen onwederstandelijke genade, maar zuiver remonstrantisme.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.