Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPhé Wijnbeek

't Was maar een sneeuwbal, druk 1, 105 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De jongens op school mogen Toontje Spaan niet erg. Hierdoor ontstaat een scheeve verhouding in de klas van Mijnheer Verweij. Tom krijgt eenerzijds onverdiend straf. Tom die reden dreigt het feestje in die klas voor Tom op niets uit te loopen. Er komt nog een gunstige wending door de bekentenis van Toontje. Maar er gebeurt iets leelijks. Zeven jongens pakken Toontje met sneeuwballen gooien zoo aan, dat deze ernstig ziek wordt. Tenslotte komt het toch nog weer eenigszins in orde. Algemeene op- of aanmerkingen: Een jongensboek met opvoedkundige waarde. De godsdienstige strekking is minder gelukkig te noemen. Uitdrukking van "lang zal-ie leven", minder geschikt. De zonde van jaloezie is keurig weergegeven. Behoudens de opmerkingen aanbevolen.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Phé Wijnbeek

't Was maar een sneeuwbal, druk 1, 105 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 15 t.d.t. 50 cent. Omdat de onderstaande boeken ingekomen zijn, terwijl de geheele copie reeds ter drukkerij was, moeten we met aankondiging volstaan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938