Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

't Was maar een kleine nietsnut, druk 1, 24 blz.
prijs f 0,40; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Een zendeling neemt uit een dorp een verlamd meisje mee. Van haar lamheid kan ze niet genezen worden, maar zij krijgt een wagentje, waarin zij rijden kan. Ze wordt nu opgevoed in de christelijke prediking en krijgt onderwijs op school. Na haar doop neemt ze actief deel aan het werk der zending en komt in haar geboortedorp terug.
Conclusie: Een eenvoudig zendingsverhaal, dat iets laat zien van de armoede van het heidense leven en vertelt van het werk om door prediking en onderwijs en verzorging van zieken heidenen te winnen voor de Heere Jezus. Dit boekje kan de kleine kinderen vroeg leren belangstelling te hebben voor het zendingswerk. Een beetje meer spanning in het verhaal zou het boekje nog waardevoller hebben gemaakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.