Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Grisnigt

Acht is meer dan duizend, druk 1, 88 blz.
prijs f 1,40; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Loes ten Bosch neemt het leven nogal gemakkelijk op. Ze is erg zorgeloos. Ze zal spoedig haar 12e verjaardag vieren en daar is ze zo vol van, dat het werk op school er onder lijdt. Op een vrije middag moet ze met haar zusjes naar Grootmoeder. Ze heeft er niet veel zin in en is erg onhartelijk voor de kleintjes en ook voor Grootmoe. Later heeft ze daar berouw over. Op haar verjaardag gaat haar grote wens in vervulling: ze krijgt een nieuwe fiets, waarop ze niet had durven hopen, omdat vader lange tijd niets verdiende. Op een Woensdagmiddag zal ze met haar club-vriendinnen een fietstocht gaan maken, maar... de fiets is zoek. letje meent gestolen. De politie komt er aan te pas. Dan blijkt, dat een buurjongen uit plaagzucht de fiets heeft meegenomen. Een dag daarna neemt vader Loes mee op een fietstocht langs de boerderijen met de opschriften. Op een daarvan leest Loes: "Acht is meer dan duizend". Ze vindt dit belachelijk, maar vader geeft haar de verklaring en Loes neemt de les ter harte.
Conclusie: Leerzaam en boeiend beschreven. De karakterfout van Loes wordt goed getekend, ook in haar zonde. Door haar ouders wordt ze geholpen in haar strijd door gebed en goede raad.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Acht is meer dan duizend, druk 1, 88 blz.
En dan zijner twee boekjes van J.W. Grisnigt en wel Acht is meer dan duizend en Moeders "grote dochter". De titel van het eerste is het devies van de club "Het vrolijke troepje", die daartoe komt door de onachtzaamheid van Loes. Deze moraal is iets te veel uitgewerkt. En de illustraties zijn helemaal niet aan het kind aangepast. - Het tweede verhaal speelt in het Rampgebied, terwijl Ans, het oudste dochtertje van een welgestelde boer, de hoofdpersoon is. De Ramp wordt boeiend beschreven, maar Ans is maar een vrij akelig nest. Er is in dit boek zeer veel protestants: aanhalingen uit de Bijbel, psalmen en gezangen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

J.W. Grisnigt

Acht is meer dan duizend, druk 2, 86 blz.
prijs gebonden f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Op haar verjaardag krijgt Loes een fiets. Ze is wel eens achteloos en laat dan de fiets buiten staan. Dit berokkent haar een nare middag en een fietstocht met haar vriendinnen die niet doorgaat. Het opschrift op een boerderij "Acht is meer dan duizend" wordt Loes bizonder op 't hart gebonden. Strekking: Vechten tegen je karakterfouten, Niet boos zijn als je eens een middag op de kleintjes moet passen. Het is niet aardig als je je kameraadjes steeds met hetzelfde blijft plagen.
Conclusie: Vechten tegen de zonde kunnen we niet alleen. Het is een boek van opvoedkundige waarde. 't Godsdienstig element wat zwak.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.