Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel den Hollander

Zo'n kleine verstekeling, druk 1, 92 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 11 t.d.t. Jaapje Vermeulens moeder is ziek en wordt naar het ziekenhuis in de stad gebracht. Daar kan de kleine man niet over heen. Hij moppert op allen en alles. Als de dokter zijn moeder bezoekt in het ziekenhuis, kruipt hij stiekum in den auto, verstopt zich onder een reisdeken en komt zoo ook bij zijn moeder. Hij wil haar weer terug hebben, want hij kan niet alleen thuis zijn en moeder moet bij hem zijn. Moeder maakt hem duidelijk, dat ze daar moet blijven om gezond te worden, en dat God evenals voor Jozef in Egypte ook voor Jaapje en moeder zorgt. Gewillig gaat Jaapje met den dokter mee terug. Prachtige omslag. We hebben tegen dit boekje twee dingen, ofschoon het goed is verteld en de kleine lezers er wel genoegen in zullen hebben. Ons eerste bezwaar is, dat het gegeven te eenvoudig is, om in 90 blz. te worden uitgesponnen. En ons tweede bezwaar, meer materieel is, dat Christus hier meer voorkomt als voorbeeld dan als Middelaar. Op blz. 21 staat: „Hij wilde wel lijken op de Heere Jezus, waar hij zo veel van hield. Een voorbeeld is om na te doen. Dat wist hij ook wel. Dat was op school ook zo." Onder deze reserve aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Nel den Hollander

Zo'n kleine verstekeling, druk 1, 92 blz.
Jongen- sen meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Jaap Vermeulen is een driftig ventje. Hij heeft ook heel goede eigenschappen. Wat houdt hij b.v. veel van zijn moeder en wat was hij boos op den dokter, omdat deze zijn moeder naar het ziekenhuis had gebracht. Hij schold zelfs den dokter uit en dat, terwijl hij met Roelie van den dokter bevriend was. Kleine Jaap is echter ook schrander. Hij had opgevangen, dat de dokter op een Woensdagmiddag met zijn auto naar het ziekenhuis zou gaan waar ook zijn moeder lag. Stilletjes kroop hij nu onder een reisdeken in de auto en gaat als een kleine verstekeling mee naar de stad. Natuurlijk volgde de ontdekking. De dokter was eerst erg boos, maar toen hij alles begreep, gevoelde hij toch veel medelijden met het ventje. Jaap mocht een poosje naar zijn moeder, die haar jongen tactvol wist te troosten en gaat met de beste voornemens naar huis. Algemeene op- of aanmerkingen: N. den Hollander weet wat vertellen is. Zelden heb ik een boekje gelezen, dat zoo zuiver het kinderleven weergeeft. Het is verdeeld in 28 korte hoofdstukken, elk onder een pakkenden titel. Hoe de uitvoering is, weten wij niet, daar wij het in drukvellen kregen toegestuurd. Jammer is het, dat wij niet erg enthousiast kunnen zijn over de wijze, waarop door dit boekje het Evangelie wordt bekend gemaakt. Want dat is toch de bedoeling van ieder Zondagsschoolboekje. Blz. 20 Christus is een voorbeeld. Dit is wel Schriftuurlijk, als eerst gewezen wordt op Christus' komst voor zondaren. Deze komst is niet tot algemeene verzoening, zooals blz. 20 voorstelt: "Christus leed voor ons. Voor jou ook, Jaapje", maar voor zondaren, die in Hem gelooven. Hierin stelt het boekje teleur. Het mist klaarheid in dit opzicht. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.