Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE.B.A. Poortman

Aardse weerschijn , druk 1, 144 blz.
Kerstverhalen
Nooit worden wij er te oud voor. Allen hebben wij in ons nog die kleine open ruimte waar de verbeelding haar spel rondom dat ene gebeuren speelt. Stil of vrolijk, ernstig, een enkele keer licht-be-droefd, zelfs wel eens tragisch. Want het heilige geschiedt in een onheilige wereld. Maar telkens breekt een lichtstraal door de duisternis heen en wekt een warme weerschijn in mensenharten. Een goed kerstverhaal schrijven is een singuliere gave. Bekende auteurs hebben zich eraan gewaagd en zijn niet steeds geslaagd; onbekenden is het soms onverwacht gelukt. In deze bundel vindt u kerstverhalen bij eengebracht, waarin schrijvers hebben getracht de aardse weerschijn van de "nacht, licht als de dag" te verbeelden. Karel van de Woestijne schonk ons een fijn-ge-gesponnen legende. Ted O. Sickens zag in een kale donkere berghut het licht van de broederlijke verbondenheid stralen. De kleine opgejaagde Jood, van wie ds. Henkels ons vertelt, ontdekte opnieuw de onvergankelijke gemeenschap "God-met-ons", die ons over de grove wreedheid van goed-bedoelende mensen vertroost. Wij worden teruggevoerd naar de tijden die Israels bodem wijdden tot "heilig land". Soms staan wij midden in de rumoerige haast van onze eigen wereld. Maar niets en niemand kan dit kerstlicht tegenhouden. Het zal altijd opnieuw opgaan over de aarde en in de wereld. Het eeuwig geduld wordt niet moede ons te beschijnen, zodat wij ons zeer verwonderen.....
Omschrijving inhoud in boek