Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. de Groot

Van blonde krullen en een blanke schaar, druk 1, 31 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. De titel doet den recensent al „het ergste" vermoeden. Tineke wil met alle geweld polkahaar. Ze is vijf jaar en op de kleuterschool, waar ze het allemaal hebben. Een nieuw meisje komt op school en die heeft het haar ook „eraf". Tineke raakt er zóó mee bezig, dat zij er van droomt,dat de kapper haar knipt. Als zij wakker wordt en haar krullen ziet, is dat een groote teleurstelling. Ze ziet een schaar liggen en knipt happen uit haar krullen weg. Vader en moeder zijn boos. Zij moet voor straf zóó naar school. 's Middags naar den kapper; en 's avonds vraagt zij vergeving, ook aan den Heere. Een vrijwel neutraal verhaal, onbeduidend van gegeven, onwaarschijnlijk in opzet en uitwerking, zonder evangeliseerende strekking. Is het met opzet, dat „Maak om Jezus' wil mij rein", veranderd is in „Maak mij lief en waar en rein"? (Wel staat aan het slot: „Bid ik U in Jezus' Naam".) We zijn van oordeel, dat dit boekje beslist niet bruikbaar is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

J. de Groot

Van blonde krullen en een blanke schaar, druk 1, 31 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tineke wil graag polka hebben. Het mag echter niet van vader en moeder, omdat ze zulke mooie krullen heeft. Als Tietje, een meisje van school, wel polka heeft gekregen, is Tineke erg boos. 's Nachts droomt ze, dat ook haar krulen worden afgeknipt. Als ze wakker wordt, ziet ze echter, dat het niet zoo is. Ze ziet nu een schaar op de waschtafel liggen en hiermee gaat ze aan 't knippen. Vader en moeder zijn erg boos en voor straf moet ze zoo, met de onregelmatig afgeknipte haren, naar school. 's Middags gaat ze naar den kapper, maar ze vindt het nu niets fijn meer. 's Avonds vraagt ze vader, moeder en den Heere om vergeving. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje. De ongehoorzaamheid wordt niet geteekend als zonde tegen God. Daarom slechts weinig godsdienstige strekking. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.