Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Frinsel

Achter de plank, druk 1, 108 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Joop de Reus doet goed zijn best om vooruit te komen in de maatschappij. Hij gaat van de fabriek af naar een tekenkantoor. Hier heeft hij het niet gemakkelijk. Hij trekt het zich aan, dat een collega telkens het mikpunt is van allerlei plagerijen. Joop krijgt er last van, dat hij er niet voor uitkomt een christen te zijn.
Conclusie: Dit boekje heeft een goede strekking. Het is vlot geschreven. Jammer dat het boekje ontsierd wordt door een paar minder gewenste uitdrukkingen. Verder laat de vraag zich stellen of hetgeen hierin behandeld wordt wel in de sfeer van het kinderleven ligt. Het lijkt iets meer geschikt voor kinderen, die al ouder zijn dan zij, die de Zondagsschool bezoeken. Dit veroorzaakt een zekere aarzeling in de beoordeling en brengt er toe om dit boekje maar matig aan te bevelen voor de Kerstuitdeling op de Zondagsschool, hoewel de strekking van het boekje op zichzelf bezien goed is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Achter de plank, druk 1, 108 blz.
5 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-12 j. Joop werkt op een fabriek, maar als hij in een advertentie leest, dat ergens een leerling tekenaar gevraagd wordt, waagt hij het te solliciteren. Tot zijn vreugde en verrassing wordt hij aangenomen. Hij krijgt nu heel ander werk, dan hij gewoon was en komt in een heel andere omgeving. De wel wat ruwe, maar goedhartige arbeiders van de fabriek vond hij evenwel prettiger in de omgang dan de nieuwe collega's. Het is nu ook moeilijker voor Joop om voor zijn geloof uit te komen. Maar hij durft het toch wel. Een van de tekenaars, Kraan, is een zeer goed vakman, maar om zijn mopperen bij de anderen niet getapt. Het blijkt later, dat deze man veel huiselijk verdriet heeft. Zijn vrouw is gestorven en nu moet hij ook zijn enig dochtertje missen. Wanneer dit bekend wordt, gaan de anderen inzien, dat ze Kraan onbillijk hebben beoordeeld. Een goed uitgevoerd boek. Uitstekend verteld, met gezonde humor. Onze jongens zullen het met smaak lezen. Duidelijk komt ook uit de kracht van het geloof zowel in het lijden, als in het getuigen. Een boek, dat we van harte kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

J.J. Frinsel

Achter de plank, druk 2, 108 blz.
prijs gebonden f 1,90; jongensboek, leeftijd 13-16 jaar.
Inhoud: Joop de Reus is eerst werkzaam als leerjongen op een fabriek, waar de ouderen hem graag mogen. Hij solliciteert en komt op een tekenkamer. Een van de beste tekenaars wordt door z'n collega's veel geplaagd. Dat kan Joop niet hebben. Ook schaamt hij zich voor z'n geloof uit te komen. Dat zit hem verkeerd. Na enige tijd overwint hij die schaamte. Strekking: Men kan Christus ook verloochenen door in gewone dingen te zwijgen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boek is eigenlijk niet geschikt voor uitdeling op de Z.S., omdat het daarvoor wel wat te "wijs" is. 't Is vlot geschreven en voor de oudere jongens is er veel uit te leren.
Eindoordeel: Voor onze Z.S. matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.