Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronKarin Moret

Vader in het strafkamp, druk 1, 110 blz.
Op een dag komt vader niet thuis. Moeder en de kinderen schrikken van de huiszoeking die volgt. Vader blijkt gearresteerd te zijn. Zijn proces eindigt met een veroordeling tot vijf jaar strafkamp.
,De schrijfster laat ons kennismaken met het leven van een jong Russisch gezin, waarvan de vader om het getuigenis van Christus werd weggehaald. We delen mee in de zorgen en de strijd van moeder.
Treffend en levensecht is de tekening van de kinderen, die alles op hun eigen wijze beleven en verwerken.
Karin Moret was in de gelegenheid zelf Rusland te bezoeken. Zij baseerde dit verhaal op feitelijke gegevens die ze verkreeg door kontakten met diverse Russische christenen.
Een aangrijpend verhaal voor jongens en meisjes vanaf ongeveer 8 jaar.
Omschrijving inhoud in boek
Karin Moret

Vader in het strafkamp, druk 1, 110 blz.
j. en m. vanaf 10 jaar. Prijs f 5,25 (na 31 december f 9,75). Dit boek speelt in Rusland. De schrijfster heeft zelf dat land bezocht en gesprekken met familieleden van gevangenen gehouden. Zeer terecht wordt vooraf een en ander verteld over het communistische systeem, zodat kinderen de achtergronden van het verhaal beter kunnen begrijpen. Het boek is ook echt voor kinderen geschreven en ademt een goede sfeer. Het boek brengt in het eerste hoofdstuk al de spanning, die tot lezen aanzet met als opschrift: "Waar blijft vader toch". Een kleinigheid: als er dan toch een vraag gesteld wordt, moet er ook een vraagteken achter de zin gezet worden. Groot is het verdriet en niet minder de spanning, als blijkt dat vader in de gevangenis is opgesloten en hun huis wordt doorzocht. Prachtig beschreven is het gedeelte, dat ons vertelt hoe moeder Danilevski met haar kleine Nadja naar het bureau gaat voor de verhoring. Het kind ontmaskert de man, die moeder moet verhoren, door haar spontane uitingen. Later wordt Danilevski naar het strafkamp verbannen en mogen ze hem ook bezoeken. Het boek eindigt met de thuiskomst en het treffende Bijbelgedeelte (Lukas 22): .... heeft het u ook aan iets ontbroken. De kleine Nadja zegt spontaan: "Niets" en de andere kinderen herhalen het. Veel zou er nog over dit boek te schrijven zijn (o.a. het verhoor van de oudste zoon in school), maar wij willen hiermee volstaan en dit boek van harte aanbevelen. Sterker nog: het mag in de boekenkast van uw kind eigenlijk niet ontbreken. De illustraties passen bij dit verhaal. Jammer dat de oogtekening niet sprekend is.
Eindoordeel: warm aanbevolen. J.D.v.L.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.