Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Van den boozen koster!, druk 5, 48 blz.
Leeftijd 6-8 jaar. Werkelijk een aardig, echt kinderboekje voor onze kleine zesjarigen. Het is in lettergrepen verdeeld. Geheel naar 't leven verteld. Wat leuke, aardige plaatjes, vooral bladz. 6, 15, 19, 22, 44. Men gaat lezende die echte jongens volgen, vooral "Janneman" trekt aan. En dan de koster! Toch zoo'n echte. goeie, oude man. Geef het boekje aan de kleintjes. Ze zullen "echt" genieten. Voor Kerstfeest echter minder geschikt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van den boozen koster!, druk 6, 48 blz.
Bij herhaling aanbevolen; zoo ook thans. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
W.G. van de Hulst

Van den boozen koster!, druk 7, 48 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Drie kleine boerenjongens spelen met een ijzeren potje van den koster, die boos is, omdat hij zijn bril kwijt is. Miep van den dominee plukt bloemen in de wei. Ze schrikt van de biggetjes, die er loopen. De kleine jongens helpen haar. Een varken ontsnapt uit de wei en komt in de kerk terecht. De kinderen er achter aan. Straks ook de booze koster. Tenslotte belanden allen in den tuin van den dominee. Daar komt de booze koster weer in 't bezit van zijn bril, die Janneman in de kerk gevonden had. Dit maakt alles weer goed. Algemeene op- of aanmerkingen: Ook dit boekje uit de serie "Voor onze kleinen" lijkt ons niet geschikt voor de Zondagsschool. Trouwens, zijn deze boekjes niet door Van de Hulst bestemd voor de Chr. school? Voor de Zondagsschool zoeken we boekjes, die den eenigen Naam, tot zaligheid gegeven, uitdragen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 13, 47 blz.
Dat de serie "Voor Onze Kleinen" zeer veel opgang gemaakt heeft, blijkt uit het respectabel aantal herdrukken dat verschillende van de nu volgende deeltjes bereikten. Het dwingt bewondering af hoe de schrijver W.G. van de Hulst, in de eenvoudige verhaaltjes met hun korte zinnen toch een sfeer oproept, die de jonge lezertjes weet te boeien en te amuseren. Opmerkelijk is ook dat hij met het simpelste verhaaltje een stukje godsdienst weet te verweven op aantrekkelijke en onopdringerige wijze. De oorspronkelijke tekeningen van Tjeerd Bottema, die een enkele keer wat ouderwets aandoen, maar overigens wel aanspreken, bleven gehandhaafd. In nr. 1, Fik (14e druk) vertelt een hondje zijn diverse belevenissen met zijn baasje Jan: bezoek aan de slager, ontmoeting met een kikker, een zware ziekte van Janneman. Nr. 3. "Allemaal katjes!" (11e druk) gaat over twee ondeugende poesjes, die kattekwaad uithalen in het huis van de dokter en over twee lieve zusjes, van wie die katjes zijn. Natuurlijk komt alles op zijn pootjes terecht. Ja, zelfs de boze dokter draait bij. In nr. 4 (13e druk), wordt verhaald Van de boze koster! die zijn bril verloren heeft. Als hij dan ook nog een paar bengels in de kerk aantreft, jagend op een biggetje, is hij helemaal kwaad. Maar alles komt goed voor alle partijen. Van drie domme zusjes! (9e druk) is de titel van nr. 6. Drie domme vogel-zusjes zien niet, dat kleine broer niet mee kan, wanneer zij op ontdekking gaan. Drie domme mensen-zusjes gaan op avontuur op verboden grond en laten kleine broer achter, wanneer zij onraad bespeuren. Vogeltjes en kindertjes komen weer veilig thuis. Ook een 11e druk haalde nr. 7, waarin alles draait om Bruun, de beer! Ko en Kees laten de beer van hun zieke zusje Rietje uit het raam vallen en als ze de volgende morgen gaan zoeken is hij verdwenen. Op de speelplaats zien ze jongens met Bruun voetballen. Ko weet het beertje te veroveren, holt ermee naar huis en stopt het vuil en wel bij Rietje in bed, die dolgelukkig is. Ook nr. 12, Anneke en de sik, (8e druk) zal wel graag door de kleintjes gelezen worden. Anneke heeft een mooi blauw lintje, dat ze haar geitje om wil doen. Sik loopt echter weg en Anneke gaat hem achterna, steeds verder. Zij verdwaalt en wordt door een turfboer bij haar grootouders teruggebracht. Als laatste krijgen we dan nr. 18, Annelies (3e druk). Het dochtertje van de dominee gaat met Peter van de boer mee naar het land. Terwijl de koeien worden gemolken, gaan de kinderen op onderzoekingstocht. Ze gaan spelevaren en het scheelde maar een haar of Annelies was verdronken. Na vele strubbelingen volgt een blijde thuiskomst. (p. dl. geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 14, 48 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een wat brommerige koster is zijn bril kwijt. Kleine kinderen lopen achter een biggetje aan, dat de kerk ingaat. Daar vinden ze de bril, waardoor de boze bui van de koster verdwijnt.
Conclusie: Een alleraardigst verhaal voor kleine kinderen, maar hierdoor is het nog niet geschikt voor de uitdeling op het Kerstfeest. Dit vinden we erg jammer.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 15, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Drie domme jongetjes, die met het aardappelpotje van de kostersvrouw gaan spelen, het hek van de wei open laten staan zodat een biggetje de kerk insnapt, wat nooit mag, een koster, zeer boos, die zijn bril kwijt is en de arme Miep van de dominee, die zo bang voor biggetjes is. Tenslotte allemaal blijde mensen, omdat de avonturen zo vrolijk eindigen. Strekking: Kindertjes, ook domme kindertjes, moeten in de kerk altijd stil en eerbiedig zijn, vooral 's zondags, als de dominee vertelt van de Heere Jezus en als hij uit de bijbel leest.
Conclusie: Een leuk en luchtig niemendalletje met toch een ernstige ondertoon, afgestemd op het kinderlijk, veelszins nog sluimerend bevattingsvermogen. Misschien volgens sommigen minder geschikt voor de Kerstuitdeling, maar toch
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 15, 47 blz.
22 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1958). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 16, 47 blz.
prijs f 1,30 gebonden; jongens- en meisjesboek, voor kleine kinderen.
Inhoud: Enkele kinderen vinden de verloren bril van de boze koster. De belevenissen van deze kinderen rondom dit thema. Strekking: De knorrige koster wordt een vriendelijke koster. Situatievertelling; jongens erg zorgzaam voor dochtertje van de dominee.
Conclusie: Geen bijbelse strekking, maar wel pedagogisch van waarde! Tafereelschildering subliem.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 17, 47 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De koster is boos omdat hij zijn bril verloren heeft. Drie kleine boerenjongetjes en Miep van de dominé zitten achter een biggetje aan, dat de lege kerk is ingeslopen. Een van de jongetjes vindt de bril en zorgt dat de koster weer lachen kan. Strekking: Er zit een goede strekking in dit boekje. De karakters van de speelse kinderen en de boze koster zijn goed getekend. De kinderen gaan leuk met elkaar om en hebben wat voor elkaar over. Opvoedkundige waarde. Ook: zaterdag moet alles in orde zijn, want morgen is het zondag en dan gaan de mensen naar de kerk.
Conclusie: Een aardig verhaal, dat pakkend voor onze kleinen geschreven is. No. 4 van de serie "voor onze kleinen".
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster!, druk 18, 47 blz.
prijs gebonden f 1,60; zeer goed geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Zeer bekend. Wat was de koster boos. Hij heeft z'n bril verloren. En dan een biggetje in de kerk! Maar alles is weer goed als Janneman z'n bril gevonden heeft.
Conclusie: M.i. is de taal en stijl van v. d. Hulst nog nooit geëvenaard, laat staan overtroffen. Voor de kleinen een prachtboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van de boze koster, druk 22, 48 blz.
geb., omslag in kleur, geïllustr., jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 5,25.
Inhoud: De inhoud van deze 'klassieken' mag als volgt worden samengevat: de kindertjes in deze verhalen beleven allerlei gebeurtenisjes die op een pakkende manier worden beschreven. Ze zullen onze kinderen beslist nog aanspreken, evenals dit vroeger het geval was. Dat deze boekjes aan de 15e-22e druk toe zijn, bewijst dit wel.
Eindoordeel: aanbevolen/warm aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.