Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 1, 51 blz.
G. K. 0. 9 t. d. t. 30 cent. Niek en Nan zijn zusjes en Gert Jan is de pop. Een boerenpop met klompjes aan. Niek en Nan kibbelen natuurlijk wel eens en Niek is zoo boos op Nan, dat zij stilletjes de pop onder den divan stopt. En in den nacht daarop komen de muizen aan de pop knabbelen en de zemelen gaan er uit en Gert Jan moet bijgelapt worden, wat Moeder doet. Dicht bij Niek en Nan woont Anneke met Opoe en haar broertje Piet. Anneke is ziek. Ze hebben het arm, maar klagen doet Opoe niet. Steeds heeft de Heere gezorgd, en ze zingt zoo graag: De Heer is mijn Herder ...... Als Niek en Nan en Gert Jan eens samen op stap gaan, raken ze van elkaar. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Nan wordt thuis gebracht door Opoe en Niek door een politie-agent en Gert Jan door Piet, het broertje van Anneke. Dit alles heeft natuurlijk tot gevolg dat de beide gezinnen in nauwere aanraking met elkaar komen. Opoe krijgt meer werk en de wensch van Anneke, nog eens een pop te hebben, wordt vervuld. Opoe's vertrouwen op den Heere wordt niet beschaamd. Dit is een kleine-kinder-romannetje, heel levendig verteld, mooi van uitbeelding, maar met een oud motiefje. Een heele verwikkeling, waaraan zelfs een politie-agent te pas komt. Maar de politie heeft wel eens moeilijker zaakjes aan de hand. 't Is als een legkaartje in elkaar gepast en 't eindigt zooals het begint. Het zal ongetwijfeld de kleinen zeer aangenaam bezig houden. Een Christelijk draadje loopt door heel het romannetje heen; in de geschetste gezinnen is de Bijbel in eere en ontbreekt het gebed niet; ongehoorzaamheid wordt als zonde aangerekend en vergeving noodzakelijk geacht; er is dankbaarheid voor genoten weldaden. Wij bevelen dit boekje, dat in rood, geel en blauw een suggestieven omslag heeft, voor onze kleinen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Carla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 1, 51 blz.
De geschiedenis van een jongetje en een meisje, die op een middag, zonder dat hun moeder het weet, er op uittrekken om de Bijenkorf te Amsterdam te gaan zien, vooral aangelokt door de wonderlijke trap, die daar moet zijn, waarmee je zonder een stap te doen, toch boven komt. Het drietal beleeft minder prettige avonturen, maar ten slotte komt alles goed terecht. En Nan, het meisje, krijgt er zelfs een nieuw vriendinnetje door. Een aardig en vlot geschreven verhaal, dat bij kinderen zeker in den smaak zal vallen. Bestemd voor den leeftijd 6-8 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
Carla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 1, 51 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een eenvoudig, zeer kinderlijk boekje voor zes-jarigen. 't Is in de groote stad Rotterdam. Van Nan en Niek, die spelende afdwaalden, hoewel ze moeder beloofd hadden op de stoep te blijven bij huis. Ze worden teruggebracht door een agent, die Niek terug brengt en door een oude juffrouw, die Nan terugbrengt. Moeder wijst de kinderen op de ongehoorzaamheid, wat zonde is tegenover den Heere. De moeder van Niek en Nan komt in aanraking met de oude juffrouw, de grootmoeder van Pat en Anneke. Moeder helpt die grootmoeder in haar armoede. Zoo bracht de Heere redding in het armoedige gezin van de oude juffrouw. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven boekje. Wel geschikt voor onze kleintjes. De uitvoering is keurig.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Carla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 2, 51 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Niek en Nan zijn broertje en zusje en Gert Jan is de pop. Een boerenpop met klompjes aan. Niek en Nan kibbelen natuurlijk wel eens, en Niek is zoo boos op Nan, dat zij stilletjes de pop onder den divan stopt. En in den nacht daarop komen de muizen aan de pop knabbelen en de zemelen gaan er uit en Gert Jan moet bij gelapt worden, wat moeder doet. Dicht bij Niek en Nan woont Anneke met Opoe en haar broertje Piet. Anneke is ziek. Ze hebben het arm, maar klagen doet Opoe niet. Steeds heeft de Heere gezorgd, en ze zingt zoo graag: De Heer is mijn Herder . . . . Als Niek en Nan en Gert Jan eens samen op stap gaan, raken ze van elkaar. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Nan wordt thuis gebracht door Opoe en Niek door een politie-agent en Gert Jan door Piet, het broertje van Anneke. Dit alles heeft natuurlijk tot gevolg dat de beide gezinnen in nauwere aanraking met elkaar komen. Opoe krijgt meer werk en de wensch van Anneke, nog eens een pop te hebben, wordt vervuld. Opoe's vertrouwen op den Heere wordt niet beschaamd. Dit is een kleine-kinder-romannetje, heel levendig verteld, mooi van uitbeelding, maar met een oud motiefje. Een heele verwikkeling, waaraan zelfs een politie-agent te pas komt. Maar de politie heeft wel eens moeilijker zaakjes aan de hand. 't Is als een legkaartje in elkaar gepast en 't eindigt zooals het begint. Het zal ongetwijfeld de kleinen zeer aangenaam bezig houden. Een Christelijk draadje loopt door heel het romannetje heen; in de geschetste gezinnen is de Bijbel in eere en ontbreekt het gebed niet; ongehoorzaamheid wordt als zonde aangerekend en vergeving noodzakelijk geacht; er is dankbaarheid voor genoten weldaden. Wij bevelen dit boekje, dat in rood, geel en blauw een suggestieven omslag heeft, voor onze kleinen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Carla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 2, 51 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ~ 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Niek en Nan (broer en zusje) gaan met hun ouders in Rotterdam wonen. Gert Jan is Nans liefste pop. Muizen maken haar stuk, doch moeder weet raad. Als ze een keer, terwijl moeder op bed ligt, op de "stoep" spelen, worden ze meegelokt door een reclamewagen. Beiden verdwalen. Nan wordt thuisgebracht door de opoe van Anneke, 'n ziek buurmeisje, Niek door een politieagent. Gert Jan is echter afgenomen. Deze wordt door Piet, Anneke's broer, gevonden en thuisbezorgd. Moeder Niek en Nan gaan nu op bezoek bij opoe, Anneke en Piet. Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen worden verplaatst in een echt christelijke sfeer. Daarom kunnen wij dit boekje ook van harte aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Carla

Van Niek en Nan en de pop Gert Jan, druk 3, 48 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Niek en Nan zijn broertje en zusje en Gert Jan is de pop. Een boerenpop met klompjes aan. Niek en Nan kibbelen natuurlijk wel eens, en Niek is zoo boos op Nan, dat zij stilletjes de pop onder den divan stopt. En in den nacht daarop komen de muizen aan de pop knabbelen en de zemelen gaan er uit en Gert Jan moet bijgelapt worden, wat moeder doet. Dicht bij Niek en Nan woont Anneke met Opoe en haar broertje Piet. Anneke is ziek. Ze hebben het arm, maar klagen doet Opoe niet. Steeds heeft de Heere gezorgd, en ze zingt zoo graag: De Heer is mijn Herder .... Als Niek en Nan en Gert Jan eens samen op stap gaan, raken ze van elkaar. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Nan wordt thuis gebracht door Opoe en Niek door een politie-agent en Gert Jan door Piet, het broertje van Anneke. Dit alles heeft natuurlijk tot gevolg dat de beide gezinnen in nauwere aanraking met elkaar komen. Opoe krijgt meer werk, en de wensch van Anneke, nog eens een pop te hebben, wordt vervuld. Opoe's vertrouwen op den Heere wordt niet beschaamd. Dit is een kleine-kinder-romannetje, heel levendig verteld, mooi van uitbeelding, maar met een oud motiefje. Een heele verwikkeling, waaraan zelfs een politie-agent te pas komt. Maar de politie heeft wel eens moeilijker zaakjes aan de hand. 't Is als een legkaartje in elkaar gepast en 't eindigt zooals het begint. Het zal ongetwijfeld de kleinen zeer aangenaam bezig houden. Een Christelijk draadje loopt door heel het romannetje heen; in de geschetste gezinnen is de Bijbel in eere en ontbreekt het gebed niet; ongehoorzaamheid wordt als zonde aangerekend en vergeving noodzakelijk geacht; er is dankbaarheid voor genoten weldaden. Wij bevelen dit boekje, dat in rood, geel en blauw een suggestieven omslag heeft, voor onze kleinen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940