Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Schippers

Vaders jongen, druk 1, 160 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. verhaal. Geschikt voor jongens en meisjes boven 13 jaar. Omvang + 160 bladz. Prijs geb. f 1.25, ingen. f 1.00.
Korte inhoud: Van Maarle is een gezien en godvreezend schipper in de Zeeuwsche en Zuidholl. stroomen. Hij heeft maar één zoon, die de trots zijner moeder is en in afwijking van alle Van Maarle's geen schipper wordt, maar voor advocaat zal worden opgeleid. Door zijn omgang met rijke, lichtzinnige jongelui komt de trotsche Herman van Maarle tot oneerlijk kaartspel, waarmee hij de gelden wint om zijn feestleven te kunnen voortzetten. Tenslotte wordt hij door een Amerikaansch medestudent ontmaskerd; hij vlucht naar Amsterdam, raakt aan den drank en wordt eindelijk weer herkend door zijns vaders knecht. Doodziek komt Herman thuis om er ten slotte in vrede te sterven. Terzelfder tijd sterft de hypotheekhouder van schipper Van Maarle en krijgt ook de knecht van den schipper, die 20 jaren bij hem gevaren heeft, een behoorlijke erfenis en wordt de redder in den geldnood. Deze knecht huwt dan nog met oude Ant die 20 jaar dienstbode bij de vrouw van den schipper was.
Beoordeeling: Als alle werken van Schippers vertoont dit dezelfde fout van schijnbaar op maat te zijn geleverd. Er zit in dit deeltje wat te veel brave christelijkheid. Het gaat te gemakkelijk - het kwaad wordt gestraft, de deugd beloond. Het begin is soms al te evangeliseerend - en daardoor niet altijd even natuurlijk en waar. Het einde - de ondergang van den student Van Maarle en diens behoud - zijn beter weergegeven, hoewel 't geen boek van literair genot er door wordt, maar daarvoor werd het ook niet geschreven. Voor onze opgroeiende kinderen - mits ze niet te verwend zijn in lectuur - een wel boeiend en waarschuwend verhaal. Aanbevolen. H. H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930