Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

't Sopraantje, druk 1, 126 blz.
prijs f 1,60; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 11-14 jaar.
Inhoud: Greta is bij haar Omoe, die 80 jaar oud is. Wordt op het dorp een beetje "boers", vooral in de ogen van haar 13-jarig zusje Miep. Deze is no. 1 op de H.B.S. Greta kan niet best leren, maar ze heeft een mooie stem en wil graag sopraanzangeres worden. Greta, die met Kerstmis naar huis zou gaan, blijft toch bij Omoe, als één van de andere kleinkinderen een been breekt. Kort na Nieuwjaar sterft Omoe en Greta komt voor goed thuis. Langzaamaan wordt Miep jaloers op Greta. Op haar mooie stem en haar lief karakter. Mieps deftige vriendin Eline houdt veel van Greta en betrekt haar overal bij. Door Mieps onvoorzichtigheid krijgen beide zusjes diphteritis. Greta wordt doodziek en verliest haar mooie stem, Beiden komen tot inkeer en berouw. Greta krijgt een piano en mag pionales nemen. Gebruik van Heer nu en dan.
Conclusie: Een prachtig meisjesboek, dat echter voor de meeste Z.S.meisjes te wijs is. Een boek, dat rijk is aan opvoedkundige lessen. Afgunst wordt als zonde gebrandmerkt. Berouw en vergeving om Christus' wil beklemtoond. De invloed van de Godvrezende Omoe werkt lang na.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

't Sopraantje, druk 2, 126 blz.
De onderwijzer noemde Greta om haar frisse stem 't Sopraantje (D. Menkens-van der Spiegel schreef dit boek). Zij woonde jaren lang bij oma, doch na oma's dood komt ze thuis terug en moet zich dan leren aanpassen aan het gezinsleven en aan de stad. Zonder veel gemoraliseer heeft schrijfster kans gezien het boeiende en vriendelijke verhaal pae-dagogische waarde te geven. Muzikale aanleg is het centrale thema.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.

D. Menkens-van der Spiegel

't Sopraantje, druk 2, 126 blz.
prijs f 1,50, gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Greta, het oudste kind van de familie Brandwijk, die van een dorp naar de stad trekt, blijft bij haar vrome grootmoeder. Als die sterft, komt ze thuis. Greta, die niet zo goed kan leren als haar zusje Miep, komt in de huishouding. Greta heeft wel muzikale aanleg. Dat heeft de belangstelling van de moeder van Mieps vriendin Eline, die zangeres is. De knappe Miep dreigt nu in de schaduw te komen. De verhouding tussen de zusjes wordt slecht. Ze willen zelf met de hun van God gegeven gaven pronken. Een ernstige ziekte is het middel, waardoor ze dit zien en berouw hebben. Gebruik van Heer.
Conclusie: De schrijfster heeft talent. Psychologisch zeer goed. Een boek, waar de kinderen wat aan hebben. De godsdienstige strekking meest goed. Jammer dat soms de algemene verzoening wat om de hoek komt gluren. Waarom niet altijd de naam Heere gebruikt?
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

't Sopraantje, druk 3, 126 blz.
prijs f 1,65; gecartonneerd; meisjesboek. Greta was bij haar grootmoeder en is daar gebleven tot oma's dood. Zo verkeerde zij in een andere sfeer dan haar zuster. Toen zij thuis kwam, bleek dit al gauw, wat soms moeilijkheden onder elkaar gaf. Greta kan echter bijzonder mooi zingen, maar ziekte maakt het onmogelijk haar stem verder te ontwikkelen.
Conclusie: Een meisjesboek, waarin de karakters goed getekend worden. Het verhaal heeft een goede strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.