Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJo van Dorp-Ypma

Annelies de Lange , druk 1, 135 blz.
"Bon Noël", het tweede deel van Annelies de Lange, sluit aan op het enige jaren geleden verschenen eerste deel: "Het begon met een soldaat". Treurige gebeurtenissen, in dit eerste deel beschreven, hebben in het vervolgdeel hun reactie op Annelies en de dokter raadt verandering van omgeving aan. Ze vindt die door bemiddeling van een studievriend van haar broer, Johan Stading; in het dorp waar hij woont, wordt ze nu kleuterleidster. De school en de welpenbeweging vullen, nu haar dagen. De moeilijkheden en twijfels komen door de verering van de puriteinse, conservatieve en egoïstische Johan. Het hart van Annelies gaat weinig naar de nieuwbakken dominee uit, maar haar moeder zou haar graag op een deftige pastorie zien. De soldaat Sake Schaafsma blijkt ze tenslotte toch niet vergeten en de rust keert voor haar dan ook pas weer, wanneer Sake haar op kerstavond zijn liefde bekent. In dit boek van Jo van Dorp-Ypma worden puriteinse, conventionele opvattingen geplaatst tegenover daadwerkelijke naastenliefde en christelijk-sociale begrippen. Katholieke lezeressen zullen vreemd staan tegenover woorden en gebruiken rondom de opleiding en beroeping van een dominee. (geb. f 3,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.