Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Aanteekenboekje ten gebruike op de Zondagsschool , druk 1
Het is een practisch ingericht en zeer bruikbaar boekje. Vooraf gaat een uitvoerige opgave van Algemeene en Bijzondere Handleidingen. Daarna volgt de lijst van leerlingen, met de rubrieken Naam, Ouderdom, Woonplaats, alsmede de 52 Zondagsdata en de totaalkolom. Op de laatste bladzijde volgt onder het opschrift "Goed gereedschap is het halve werk" een opsomming van het materiaal, dat een goed onderwijzer noodig heeft. We prijzen dit handige boekje met warmte aan. Het kost slechts 10 cent (25 ex. f 2.25; 100 ex. F 8,-.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1934