Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Rudiger

Alzoo lief heeft God de wereld gehad, druk 1, 16 blz.
Vrouwe Edeltrant van den ,,Leeuwenberg" is met de geschriften van Luther bekend geworden en hangt de Hervorming aan. Haar man wil er echter niets van weten. Het eenige zoontje, Marcus geheeten, wordt door de moeder in de leer der Heilige Schrift onderwezen. Marcus wordt op zekeren dag door eenen berenleider geroofd, die daardoor op den graaf zich wreekt, wijl hij eenen beer van hem heeft genomen. Marcus maakt het zoontje van den berenleider met den Heere Jezus bekend. Dit kind sterft weldra in het geloof, dat het naar den hemel gaat. Op zijn sterfbed dwingt hij zijne ouders de belofte af, dat zij Marcus bij zijne ouders zullen terugbrengen. Dit is ook geschied. De graaf, in het hart gegrepen, leert nu ook den Heere zoeken. Wijl in dit verhaal alle wezenlijke kenmerken der Bijbelsche leer van zonde en genade worden gemist, kunnen wij ook dit boekje niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.