Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB. Florijn

Auke Swart de zwerveling, druk 2, 98 blz.
prijs f 2,45 pocket; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Het rampjaar 1672; beschrijving van de strijd op zee (slag bij Solebay), Tolhuis bij Lobith, Aardenburg en Sluis, bezetting Utrecht door Lodewijk XIV, ontzet van Groningen, enz. Hier en daar iets over Auke, de wees, die door middel van Aart tot bekering komt en sterft na een ontroerend sterfbed, waar ds. van Lodensteyn op Christus' bloed wijst.
Conclusie: Een historisch verhaal, dat de grotere jongens zal boeien door veel interessante bijzonderheden. Wel éénzijdig wordt de "God van Nederland" gepromoveerd. De gruwel van de oorlog zal gevoelige kinderen doen sidderen. De lijn der geschiedenissen wordt vaak onderbroken door later plaats gehad hebbende gebeurtenissen. Vrij ouderwets, nogal drukfouten.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.