Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIvy

Aart, druk 1, 54 blz.
In dit boekje schetst de schrijver (schrijfster) ons een predikant en zijn gezin, wonende op een Geldersch dorpje. Dominee is daar geacht en geliefd, toch neemt hij een beroep aan naar een fabrieksstadje in een omgeving van onverschilligheid, dronkenschap en allerlei zonden. Spoedig blijkt hij daar op de rechte plaats te zijn. Moeilijk is zijn arbeid ook onder de opkomende jeugd, maar vertrouwende op den Heere, in Wiens wegen hij wenscht te wandelen, geholpen door zijn vrouw, gesteund door 't gebed van enkele geloovigen, ziet hij langzamerhand zijn arbeid door God gezegend. DE vrucht ziet hij vooral in Aart, den hoofdpersoon in het verhaal, een onverschilligen 16 jarigen knaap, zoon van een dronkaard en strooper. Deze Aart wordt getroffen door de onbaatzuchtige liefde van de dominees-vrouw, komt tot inkeer en na veel strijd tot bekeering. In dienst van den predikant, offert hij zijn leven en "blijft getrouw tot den dood." 't Is een mooi verhaal. De predikant en zijn vrouw zijn Christenen, die prediken door hun leven; menschen die op Gods wegen willen gaan en hun kracht zoeken in het persoonlijk verkeer met God. "De liefde van Christus machtig om te redden en te behoeden ook den onverschilligste" wordt ons in dit boekje, dat boeiend en vloeiend is geschreven, geschetst. 't Is evenwel niet geschikt voor jonge kinderen, gelijk het plaatje op den omslag zou doen vermoeden. Voor jongens van 12 jaar en ouder bevelen wij het echter gaarne aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908