Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

Als 't water roept, druk 1, 202 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk (geschikt voor jongens van 12-15 jaar); omvang 202 bladz.; prijs geb. 2.75; bij inteekening f 2.50.
Korte inhoud: Wout woont ergens tusschen Gorkum en Dordt, aan het water. Zijn vader is winkelier te water en vaart bij de sleepen langs, om aan de schippers zijn waren te venten. Het boek verhaalt, welke dingen voorvallen in Wout's leven, als hij gaat visschen met z'n vader, of speelt met de jongens op den dijk of ten slotte in de vacantie een reis maakt met z'n oom en z'n grootvader om steenen te halen in Leeuwen aan de Waal.
Beoordeeling: 't Is een heel eenvoudig boek - geen ondeugende streken, geen groote gevaren of rampen - 't gaat alles heel gewoon zooals de meeste menschenlevens zoo doodgewoon verloopen. De personen in 't boek behandeld zijn eenvoudige, vrome Christenen; er zal wel eens een jongen uit 't echte waterland zijn, die 't alles echt beschreven vindt; er zal er ook wel eens een van de hei komen, die er weinig aan vindt en heel veel woorden niet snapt, omdat hij van 't water niets weet en er niet van houdt 't Boek is misschien ook t e rustig, t e weinig temperamentvol; toch is 'tvolstrekt niet te d e g e l ij k. Van harte voor onze Chr. Schoolbibliotheek aanbevolen. H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930