Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 1, 32 blz.
prijs 45 ct; in slappe omslag; geïll.; jongensboek; leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Het loopt tegen Kerstfeest. De Sint Bernhardshond, die oorzaak geweest is van burenruzie, zoekt een door een sneeuwjacht overvallen en verdwaald kind, in Zwitserland weer op, dat zo van een wisse dood wordt gered en waardoor het tussen de twee gezinnen weer goed wordt. Strekking: De betekenis van het Kerstfeest voor de wereld.
Conclusie: Een mooi verhaal. De kerstboom wordt wel genoemd, maar hij doet geen dienst op het Kerstfeest. Dat Gods liefde ieder jaar met Kerstmis de wereld bezoekt en verlicht (blz. 29) is een erg oppervlakkige uitdrukking. Waarom zich vooral hier niet wat positiever uitgedrukt?
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 2, 37 blz.
prijs f 1,05 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Bernardo is de grote St.-Bernardhond van de familie Muller, maar hij is graag bij Fredi Blauger, het zoontje van hun buren. Helaas leven de beide families in onmin en moet er eerst levensgevaar voor Fredi dreigen, vóór ze zich met elkaar verzoenen! Strekking: Er is zo vaak ten onrechte en om kleinigheden ruzie, die pas in het aangezicht van de dood vergeten wordt. Gelukkig als het dan toch mag worden ingezien hoe dwaas en zondig dat is.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal, waarin naast enkele malen "Here" eenmaal "Heer" gebruikt wordt en hoewel er even sprake was van een kerstboom halen, die toch weggebleven is door alles wat er gebeurde. Aanbevolen om na enigszins omgewerkt te zijn, te vertellen met het Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 2, 37 blz.
Van een kleine jongen en een grote hond door M.A.M. Renes-Boldingh. In een Zwitsers bergdorpje leven twee gezinnen met elkaar in onmin. Het zoontje van een der families verdwaalt in een sneeuwstorm en de hond van de buren vindt hem terug. Hierdoor ontstaat de verzoening en met Kerstmis is er weer vrede op aarde. Weinig origineel en met een opgelegde christelijke moraal. (geb. f 1,05)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.

M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 3, 35 blz.
prijs ƒ 1,25 gebonden; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Er is al enige tijd ruzie tussen het gezin van Muller en dat van Blanger, die vlak bij elkaar wonen ergens in de Zwitserse bergen. Ruzie om een hond, Bernardo, die liever bij zijn buurjongetje Fredi Blanger slaapt dan in het huis van de Mullers, waar hij eigenlijk hoort. Fredi, die zijn grootmoeder hoog in een bergdorpje gaat uitnodigen voor het Kerstfeest van morgen, raakt in een sneeuwstorm en gaat van vermoeidheid liggen slapen. Hij wordt gevonden door Bernardo. De ruzie tussen de Mullers en de Blangers wordt tijdens het angstig zoeken naar de verdwaalde jongen bijgelegd en Fredi krijgt, als allen het Kerstfeest vieren, als Kerstcadeautje van de Mullers: de hond. Gebruik van een enkele keer Heer en de kerstboom.
Conclusie: 't Is een spannend boekje, dat prettig leest, al zal de taal hier en daar wat moeilijk verteerbaar zijn voor jongens van zes tot acht jaar. Jammer, dat de strekking, die op zichzelf uitnemend is (het bijleggen van de burenruzie op het Kerstfeest) zo weinig uitgediept is. De persoonlijke schuld voor God en bedekking door het bloed van Christus zou heel goed aan het eind van het boekje in de korte meditatie van vader Blanger een plaats hebben kunnen krijgen. De Kerstboodschap zou dan minder in algemeenheden zijn blijven hangen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 4, 36 blz.
prijs gebonden f 1,80; jongensboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Fredi woont in de bergen. Hij is enig kind. Naast hem woont een groot gezin, met een grote Sint-Bernardshond. Die hond is graag bij Fredi en daarom ontstaat er een burenvete. Maar als Fredi tijdens een sneeuwstorm verdwaalt, vindt de hond hem. De ruzie wordt vergeten en Fredi krijgt als kerstgeschenk de hond.
Conclusie: Een goed boekje met goede strekking en daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Van een kleine jongen en een grote hond, druk 7, 35 blz.
geïllustr., jongens en meisjes van 6-8 jaar, prijs f 4,95.
Inhoud: Bernardo is een Sint-Bernhardshond. Hij glipt nogal eens weg uit het drukke gezin waar hij thuishoort. Dan gaat hij naar het andere huis in het dal waar maar een kind is. Dat is Fredi. De buren leven op gespannen voet met elkaar vanwege de hond. Als Fredi grootmoeder gaat uitnodigen voor de Kerst, verdwaalt hij op de terugweg in een sneeuwstorm. De uitgeputte jongen wordt gevonden door de mensenredder Bernardo. Aan de ruzie komt dan een einde.
Conclusie: Het boekje heeft een goede Kerstboodschap. Het is een verhaal waar spanning inzit. Het is vlot geïllustreerd. Afgezien van het sporadisch gebruik van "Heer".
Eindoordeel: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.