Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Alwin, de koopmansslaaf, druk 1, 155 blz.
prijs f 3,25; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12-14 jaar.
Inhoud: Alwin, een vrije Bataaf, verdobbelt zijn vrijheid en wordt verkocht aan een Romeinse koopman. Hierdoor komt hij in Rome en maakt de brand van de stad mee. Door aanraking met Christenen komt hij ook tot het geloof in de Heere Jezus. Wanneer hij tweemaal het leven van zijn heer gered heeft, laat deze hem vrij. Alwin keert dan weer naar het Batavenland terug, doch als blijkt dat hij de goden van zijn stam niet meer eert, wordt hij uitgestoten en aanvaardt dan de reis weer naar zijn broeders.
Conclusie: Een mooi en goed boek, vol spanning. Geeft een goede kijk op de positie van de jonge christenen in de heidenwereld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Alwin, de koopmansslaaf, druk 2, 156 blz.
prijs f 3,25; gebonden; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Alwin, de vrije Bataaf, verdobbelt zijn bezittingen, zijn hoeve, zijn vrijheid. Zijn meester Wolfert verkoopt hem aan Vonatorix uit Rome, een reizend koopman. Na veel avonturen komt Alwin met z'n meester in Rome, Hij ziet er gladiatoren-gevechten, de brand van Rome en de moord op de Christenen, die volgens Nero de brandstichters zijn. Hij komt in aanraking met Christenen, redt zijn meester en ontvangt z'n vrijheid. Door z'n stamgenoten wordt hij uitgestoten, omdat hij Christen wil blijven. Als handelaar trekt hij naar het Zuiden. Strekking: Het spel brengt tot ellende. Trouw, ook van een slaaf, wordt niet vergeten.
Conclusie: Een uitstekend boek. Op boeiende wijze de overgang van heidendom tot Christendom getekend, misschien wat tè gemakkelijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Alwin, de koopmansslaaf, druk 3, 154 blz.
prijs f 2,75 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Alwin, een vrije Bataaf, verliest bij het dobbelen zijn bezit en vrijheid. Zijn meester verkoopt hem aan een Romeins koopman. Op diens reizen en in Rome - tijdens de wrede Nero - maakt hij kennis met christenen. Alwin komt ook tot het geloof. Hij redt twee keer het leven van zijn meester. Daarom laat deze hem vrij. Hij gaat naar zijn geboortestreek terug. Daar wordt hij om zijn geloof uitgestoten. Strekking: Als het nodig is alles over hebben voor het geloof. Geschiedkundig-godsdienstig.
Conclusie: Goede weergave van de geschiedenis der eerste christenen. De bekering van Alwin wordt op duidelijke wijze verteld. Een zeer goed boek voor jongens van 12 jaar en ouder.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Alwin, de koopmansslaaf, druk 4, 154 blz.
prijs gebonden f 2,85; jongensboek, leeftijd 12 jaar.
Inhoud: Alwin, een jonge Bataaf, verdobbelt hoeve en vrijheid. Als slaaf verkocht aan een Romeins koopman, vergezelt hij deze op reis naar Rome. Daar maakt hij de grote brand mee, de gladiatorengevechten, de vervolging der christenen. Hij komt met christenen in aanraking en de Heere werkt het geloof in zijn hart. Op een nieuwe reis naar het land der Germanen schenkt zijn meester, die hij voor de tweede maal het leven redt, hem de vrijheid. Hij keert terug in zijn stam om het dan te ondervinden, dat men hem om zijn geloof niet aanvaardt. Dan verlaat hij zijn "broeders naar het vlees" om zich te gaan voegen bij de gelovigen in Rome. Een enkele maal gebruik van Heer.
Conclusie: Een boek van Te Merwe: boeiend, zuiver. Brengt niet alleen historische kennis aan, maar laat iets zien van de kracht des geloofs en het lijden om Christus' wil.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.