Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRiek

Van een klein meisje in een hoge bank, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 5 t.d.t. Een leuke vertelling van een paar kleine meisjes, ook voor kleine kinderen, die pas leeren lezen. De kindertoon is goed getroffen. De "stof" ligt geheel binnen den gezichtskring en de bevatting der kleintjes. We denken dat ze met open mond zullen luisteren, als 't verhaaltje wordt voorgelezen. De strekking is godsdienstig: de Heere ziet alles, de Heere Jezus vergeeft. Je moet berouw hebben. Het Evangelie wordt er in verkondigd: Geeft, o zondaars, Hem uw harten, Klaagt, o kranken, Hem uw smarten, Zegt, o armen, Hem uw nood (blz. 20). Een onzer recensenten met zakenflair vraagt: "Kun je 12 mooie roode, groene en gele nieuwe knikkers koopen voor één cent?" (blz. 15). We bevelen dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Riek

Van een klein meisje in een hoge bank, druk 1, 24 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Twee zusjes uit een predikantsgezin gaan op weg om twee speelmakkertjes te halen, die bij haar mogen komen spelen. Ze moeten rechts van den weg blijven. Ze vinden nu een cent en mogen daarvoor van een politieagent knikkers koopen. De oudste steekt nu den weg over en koopt de knickers. Bij het teruggaan wordt ze aangereden door een fietser en bezeert ze haar knie. Mies, die op het trottoir alles gezien heeft, is erg geschrokken en moet bij het thuiskomen naar bed van de hoofdpijn. Loes, de oudste, is erg verdrietig. Ze gaat stilletjes in een hooge bank in de kerk om vergeving vragen en tevens om beterschap voor Mies. Moeder hoort juist haar meisje bidden en zoo komt alles weer in orde. Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit heel weinig spanning in dit boekje, 't Is voor de kleintjes en als zoodanig kan het wel dienen; maar toch blijft het wat wij zouden noemen een beetje "flauw". De godsdienstige en opvoedkundige strekking is wel goed.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.