Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Anks tweede jaar, druk 1, 236 blz.
G.K.C.B. 16 t.d.t. 236 bladzijden! Wat een boekdeel! Ank van Waerle zakt voor haar schooltentamen U.L.O.-examen, en moet dus de hoogste klas doubleeren. Dit is haar „tweede jaar", gevuld met allerlei school- en huisgebeurtenissen. Haar speelschheid, die den ernst van schoolwerk niet begrijpt; speelt haar parten. Dat wordt haar strijd; ten koste van verschillende teleurstellingen wint ze en ten slotte slaagt ze. Van het begin tot het einde geeft dit boek de U.L.O.-sfeer; dientengevolge zullen verschillende Zondagsschoolmeisjes verschillende finesses minder verstaan en genieten dan meisjes van het beschreven type. Maar de geestelijke strekking is positief, ook omdat de macht van de zonde scherp wordt geteekend. De bandteekening vinden we wat flets; het komt ons voor, dat we de teekenares, die zoo meesterlijk kleine kinderen weet uit te beelden, hier niet in allen deele terugvinden. We bevelen dit kloeke boekdeel aan!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

H. Henszen Veenland

Anks tweede jaar, druk 3, 189 blz.
7 t.d.t., M. 14-16 j. Ank, een leerlinge van de hoogste klas van de MULO, is een echte slordervos. Ook komt zij graag zo laat mogelijk uit haar bed. Op school gooit ze er met de pet naar, wat dan ook een jaar doubleren betekent. Haar vader en moeder doet ze hier erg veel verdriet mee. Haar vriendin Mieke slaagt wel. In haar vakantie hoort Ank een preek, die haar aangrijpt, en ze belooft zichzelf, haar schoolwerk als een opdracht van God te zien. Maar ook in dit nieuwe jaar is Ank maar weer al te vaak de luie leerlinge. Doch het slot is dat Ank toch haar einddiploma haalt. Het verhaal, dat zich afspeelt in de hoogste klas MULO, lijkt ons wat te hoog voor de oudste zondagsschoolmeisjes. Met de strekking kunnen we het goed eens zijn. Zover wij weten telt de MULO-school 4 leerjaren. Daarom lijkt het ons fout, als de auteur het eindexamen aan het eind van het derde leerjaar laat vallen. Alleen voor de alleroudste meisjes kunnen wij het aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

H. Henszen Veenland

Anks tweede jaar, druk 3, 189 blz.
prijs in geplastificeerde omslag f 1,50 (Mei-pocket); meisjesboek.
Inhoud: Ank van Waerle mag, dank zij haar luiheid en slordigheid, niet deelnemen aan het Ulo-examen. Het tweede jaar in de examenklas gaat beter. Met vallen en opstaan leert ze zichzelf te beheersen en gaat serieuzer werken, totdat ze het begeerde diploma behaalt. Strekking: Opvoedkundig: om vorderingen te maken moet gewerkt worden. Het gezag dient geëerbiedigd te warden. Godsdienstig: op het gebed wil God kracht geven.
Conclusie: Ank, de bakvis, groeit op in een christelijk gezin. Een boek voor oudere meisjes met weinig intrigue. Voor z.s.kinderen niet geschikt en daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.